Aktuelnosti

Najavljen prvi investicioni forum sa bh. dijasporom “BHdiaFor 2013”

Danas je u Sarajevu u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, Asocijacija “Naša Perspektiva”, u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH najavila organizaciju prvog investicionog foruma sa bh. dijasporom pod nazivom “BHdiaFor 2013” koji će se održati u 11. i 12. augusta u Prijedoru.


Forum, na kojem se očekuje oko 300 gostiju, bit će organizovan u okviru projekta “Poticanje investicija i ekonomske saradnje od članova zajednice dijaspore u regiju Prijedor radi povećanja životnog standarda svih građana regije Prijedor”. Nosilac projekta je Associjacija “Naša Perspektiva”, koja je ujedno i osnivač grupacije “Business Forum of the BH diaspora – BhdiaFor”, dok su partneri na projektu: Vanjskotrgovinska komora BiH, Svjetski savez dijaspore BiH, Grad Prijedor i Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora “PREDA-PD”.
 


Cilj Foruma je da stimuliše članove bosansko-hercegovačke dijaspore i druge investitore da ulažu u Bosnu i Hercegovinu, u regiju Prijedor. Na forumu će se prezentovati potencijalni investicijski / poslovni projekti i umrežavanje preduzetnika i investitora iz zemlje i inostranstva.

Donatori projekta su Ambasada Kraljevine Norveške i Švicarska agencija za razvoj i saradnju – SDC, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - Sektor za iseljeništvo je također podržalo održavanje investicionog foruma sa bh. dijasporom.

Za učešće na Forumu više informacija možete pronaći na web. www.bhdiafor.org, a  pozivno pismo za učešće ovdje.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore