Aktuelnosti

Poziv studentima za obavljanje prakse u Sektoru za iseljeništvo

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i ove godine organizira praksu za studente bh. porijekla iz dijaspore. Na ovaj način studentima će se omogućiti da praksu koju su obavezni obaviti u toku studija, obave u okviru ovog Ministarstva, odnosno u Sektoru za iseljeništvo.

Pozivamo sve zainteresirane studente da pošalju prijavu za obavljanje prakse u Sektoru za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Praksa će trajati 2 sedmice, na osnovu dogovora sa svakim od praktikanata, a rok za prijavljivanje je zaključno sa 15.06.2013. godine.
Pored biografije i potvrde o studiranju, potrebno je da dostavite i ostale podatke na upitniku koji  možete preuzeti ovdje.

Cilj prakse je da se studenti iz bh. dijaspore upoznaju sa radom institucija u Bosni i Hercegovini, te da kroz svoj rad usavršavaju i maternji jezik. U toku prakse studenti će se bolje upoznati sa državnim ustrojstvom Bosne i Hercegovine, radom Sektora, Ministarstva, drugih bh. institucija, kao i sa radom nevladinih organizacija koje se bave i dijasporom

Prijave i eventualne upite vezane za praksu šaljite na e-mail adresu ana.judi@mhrr.gov.ba.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore