Aktuelnosti

Konferencija za štampu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine - najava „Petih dana BHAAAS-a u BiH“ u Mostaru

Povodom najave predstojećih  Petih dana BHAAAS BiH koji se u periodu od 25-27.4.2012 godine  odrzavaju u Mostaru juce je, 23.4.2013. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana konferencija za štampu. Medijima su obratili predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) i organizacionog odbora skupa BHAAAS-a.Predstavnicima medija obratila se Ruzmira Tihić-Kadrić, pomoćnica ministra, koja je naglasila da je BHAAAS izuzetno značajna akademska organizacija u dijaspori, čiji članovi već godinama aktivno rade na prijenosu i razmjeni znanja i iskustva  u oblasti medicine sa kolegama u BiH, na umrežavanju stručnjaka bh. porijekla u inozemstvu sa onima u BiH i razvoju raznih vidova individualne i inistitucionalne saranje država u kojima zive sa BiH.  Naglasila je značaj  sistemske podrške institucija BiH svih nivoa vlasti aktivnostima BHAAAS-a i ali drugih sličnih organizacija iz dijaspore,koje mogu doprinijeti razvoju naše zemlje.

Dr. Andi Arnautović, predsjednik BHAAAS-a naglasio je da članovi ove organizacije rade na inteziviranju i proširivanju saradnje sa kolegama u BiH. Misija BHAAAS-a je da je znanje resurs koji se može i mora dijeliti. Naveo je zemlje i gradove iz kojih u Mostar dolaze ovogodišnji učesnici i predavači, te istakao činjenicu da “Dani BHAAAS u BiH“  sada imaju regionalni karakter, te da je  svake godine  sve brojnije učešće kolega i stručnjaka iz država regiona.


Detalj sa konferencije za štampu

Dr. Gordan Srkalović, dr. Esad Boškailo, dr. Ognjen Gajić i dr. Enes Kanlić govorili su o konkretnim aktivnostima i projektima BHAAAS-a iz oblasti medicinskih nauka. Dr. Gajić naglasio je da razmjena znanja nikada nije jednostrana, te da i on i njegove kolege i kolegice uvijek iz BiH ponesu i dio znanja i iskustva bh. kolega.


Dr. Gordan Srkalović govori o projektima u oblasti medicinskih nauka

Dr. Ivan Čavar i dr. Mehmed Haznadar su istakli  da je ovogodišnji skup BHAAAS-a u Mostaru prvi i najveći skup te vrste u gradu na Neretvi, te da Sveučilišna klinička bolnica i RMC „Dr. Safet Mujić“ po prvi put zajedno organiziraju ovakav projekat, što im predstavlja veliko zadovoljstvo. Naveli su da će u Mostaru biti okupljeno preko 300 predavača i najmanje toliko učesnika iz BiH i inostranstva na seminarima iz oblasti intenzivne medicine, ortopedije, onkologije, pedijatrije, psihijaterije i psihologije, opće medicine, neurokirurhije i porodične/obiteljske medicine.

Dr. Andi Arnautović uručio je četiri ovogodišnje nagrade BHAAAS-a studentima iz BiH za najbolji naučno-istraživački projekat.


Andi Arnautović uručuje ovogodišnje nagrade BHAAAS-a

Ruzmira Tihić-Kadrić predstavila je knjigu „Migracije iz BiH“ koju je, nakon Međunarodne  istraživačke radionice održane u Sarajevu u septembru 2012. godine, objavio Sektor za iseljeništvo u saradnji sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu. Svoje radove u zborniku objavili su istraživači koji se bave migracijama iz BiH, uključujući predstavnike bh. naučne dijaspore u svijetu. Naglasila je da je bh. dijaspora ogroman i neistražen resurs, koji može značajno pomoći razvoju BiH.


Ruzmira Tihić-Kadrić predstavlja knjigu „Migracije iz BiH“Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore