Aktuelnosti

Sastanak s predstavnicima BHAAAS

U utorak, 23.4.2013. godine u Sektoru za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH održan je sastanak s predstavnicima Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) i članovima mostarskog organizacionog odbora petog godišnjeg skupa pod nazivom „Dani BHAAAS-a u BiH“.Članovi BHAAAS u Sektoru za iseljeništvo

Pored priprema za predstojeći veliki skup u Mostaru, tema je bila potreba za izmjenom percepcije o vrijednosti i značaju bh. dijaspore u razvoju naše zemlje. Naglašeno je da je neophodno da sve institucije na svim nivoima vlasti, svako u okviru svojih nadležnosti, planiraju sistemska rješenja i aktivno učešće ogromnih ljudskih i drugih resursa bh. dijaspore u razvoju Bosne i Hercegovine.


Predstavnici BHAAAS sa pomoćnicom ministra Ruzmirom Tihić-Kadrić

Predstavnici BHAAAS-a naglasili su da cijene odličnu saradnju koju već godinama imaju sa Minsitarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Naveli su da bi sistemska podrška institucija nadležnih, između ostalog, za zdravstvo, obrazovanje, nauku, kulturu, razvoj u Bosni i Hercegovini dobrodošla kako bi saradnju sa svojom matičnom zemljom podigli na viši nivo.

Ispred BHAAAS-a sastanku su prisustvovali dr. Andi Arnautović, predsjednik, dr. Gordan Srkalović i dr. Esad Boškailo, potpredsjednici, dr. Enes Kanlić, dr. Indira Arnautović i Adnan Karaiković; ispred mostarskog organizacionog odbora odnosno Sveučilišnekliničke sveučilišne bolnice i RMC „Dr. Safet Mujić“ dr. Ivan Čavar i dr. Mehmed Haznadar, a ispred Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Ruzmira Tihić-Kadrić, pomoćnica ministra i Aiša Telalović, viša stručna saradnica.

Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore