Aktuelnosti

Upitnik za općine -podaci o iseljeništvu

U okviru nadležnosti za iseljeništvo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine radi na jačanju kulturnih, obrazovnih, privrednih i drugih veza sa iseljeništvom s posebnim akcentom na aktivnosti usmjerene za vezivanje iseljeništva za razvoj Bosne i Hercegovine.

U skladu s tim, u strateškim razvojnim dokumentima BiH, predviđene su mjere i aktivnosti za poticaj razvoju saradnje sa iseljeništvom, između ostalog za  vezivanje iseljeništva BiH sa razvojem lokalnih zajednica sa većim brojem iseljenih građana.

Za ove projekte potrebne su detaljnije informacije o broju, strukturi, novčanim doznakama, postojećem investiranju iseljeništva u opštinama, a u cilju bržeg prikupljanja podataka ovdje možete preuzeti upitnik, koje će te popunjen vratiti u Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH – kontak osoba je Zlata Smajić (zlata.smajic@mhrr.gov.ba), tel: 033/703-969, fax: 033/703-998.