Aktuelnosti

Završen skup o migracijama iz BiH

Juče je u Sarajevu završen međunarodni skup pod nazivom Istraživačka radionica o migracijama iz BiH koji su organizovali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije (TAIEX) uz podršku Švicarskog ureda za saradnju (SDC) i u partnerstvu sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 


Juče je u Sarajevu završen međunarodni skup pod nazivom Istraživačka radionica o migracijama iz BiH koji su organizovali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije (TAIEX) uz podršku Švicarskog ureda za saradnju (SDC) i u partnerstvu sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

Radionicu je otvorila zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Radmila Mitrović, šef sekcije Operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH Severin Strohal i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Šaćir Filandra. Tokom radionice skupu se obratio i direktor SDC ureda u BiH Joseph Guntern.


 

Na radionici su svoje istraživačke radove na temu migracija i dijaspore iz BiH prezentirati istraživači iz Norveške, Švedske, Švicarske, Srbije, Austrije, Australije, Njemačke, Slovenije, Francuske, Hrvatske i BiH. Radionici su prisustvovali predstavnici institucija u BiH iz oblasti migracija, statistike, nauke i obrazovanja, predstavnici akademskog sektora u BiH, međunarodnih organizacija, te nevladinog i privatnog sektora.

Cilj radionice je bio razmijeniti rezultate postojećih istraživanja u oblasti migracija i dijaspore iz BiH, uspostaviti saradnju među istraživačima u i van BiH, te ubuduće podržati istraživanja o migracijama u/iz BiH.

Materijali sa radionice, uključujući izvještaj i prezentacije, biće uskoro dostupni na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice – Sektora za iseljeništvo.
Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore