Aktuelnosti

Ljetna škola bosanskog, hrvatskoga, srpskog jezika u Sarajevu

Udruženje za jezik i kulturu „Lingvisti“ i ove godine, organizira Ljetnu školu bosanskog, hrvatskoga, srpskog jezika u Sarajevu u periodu od 23. jula do 3. augusta 2012. godine. Cilj ljetne škole je da se popularizira učenje bosanskog/hrvatskog/srpskog kao stranog jezika, da se razvija i njeguje jezička i kulturološka tolerancija, kao i da se stranci a i pripadnici/e naše dijaspore što bolje upoznaju sa našom zemljom, kulturama i običajima - tradicionalnim i modernim.


Cilj ljetne škole je da se popularizira učenje bosanskog/hrvatskog/srpskog kao stranog jezika, da se razvija i njeguje jezička i kulturološka tolerancija, kao i da se stranci a i pripadnici/e naše dijaspore što bolje upoznaju sa našom zemljom, kulturama i običajima - tradicionalnim i modernim.

Za dvije sedmice i sa fondom od 40 časova gramatike i konverzacije polaznici i polaznice početnog nivoa naučit će osnove gramatike i osnovne fraze za komunikaciju, dok će polaznici i polaznice viših nivoa utvrditi već naučeno i savladati nove gramatičke izazove. Časovi su također prilagođeni polaznicima i polaznicama kojima je b, h, s maternji jezik a koji ga nikada nisu imali prilike učiti u školama. Osim na časovima, kultura se uči i na radionicama iz kuhanja, folklora, književnog prevođenja, ćirilice te obilaskom muzeja i gledanjem filmova.

Ljetna škola Udruženja Lingvisti u protekle tri godine privukla je preko osamdeset polaznika/ca koji su u Sarajevo došli iz raznih zemalja Evrope i šire. Pripreme za ovogodišnji ciklus su uveliko u toku, a broj od 30 prijava mjesec i po prije roka govori o sve većoj zainteresiranosti kako kod stranaca tako i kod pripadnika/ca bh. dijaspore da svoj turistički boravak u Sarajevu spoje sa nečim korisnim kao što je učenje jezika.

Krajnji rok za prijave je 01. 07. 2012. godine. Detaljne informacije možete naći na www.lingvisti.ba.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore