Aktuelnosti

Ljetna škola bosanskog, hrvatskoga, srpskog jezika u Sarajevu

25.5.2012

Udruženje za jezik i kulturu „Lingvisti“ i ove godine, organizira Ljetnu školu bosanskog, hrvatskoga, srpskog jezika u Sarajevu u periodu od 23. jula do 3. augusta 2012. godine. Cilj ljetne škole je da se popularizira učenje bosanskog/hrvatskog/srpskog kao stranog jezika, da se razvija i njeguje jezička i kulturološka tolerancija, kao i da se stranci a i pripadnici/e naše dijaspore što bolje upoznaju sa našom zemljom, kulturama i običajima - tradicionalnim i modernim.


Cilj ljetne škole je da se popularizira učenje bosanskog/hrvatskog/srpskog kao stranog jezika, da se razvija i njeguje jezička i kulturološka tolerancija, kao i da se stranci a i pripadnici/e naše dijaspore što bolje upoznaju sa našom zemljom, kulturama i običajima - tradicionalnim i modernim.

Za dvije sedmice i sa fondom od 40 časova gramatike i konverzacije polaznici i polaznice početnog nivoa naučit će osnove gramatike i osnovne fraze za komunikaciju, dok će polaznici i polaznice viših nivoa utvrditi već naučeno i savladati nove gramatičke izazove. Časovi su također prilagođeni polaznicima i polaznicama kojima je b, h, s maternji jezik a koji ga nikada nisu imali prilike učiti u školama. Osim na časovima, kultura se uči i na radionicama iz kuhanja, folklora, književnog prevođenja, ćirilice te obilaskom muzeja i gledanjem filmova.

Ljetna škola Udruženja Lingvisti u protekle tri godine privukla je preko osamdeset polaznika/ca koji su u Sarajevo došli iz raznih zemalja Evrope i šire. Pripreme za ovogodišnji ciklus su uveliko u toku, a broj od 30 prijava mjesec i po prije roka govori o sve većoj zainteresiranosti kako kod stranaca tako i kod pripadnika/ca bh. dijaspore da svoj turistički boravak u Sarajevu spoje sa nečim korisnim kao što je učenje jezika.

Krajnji rok za prijave je 01. 07. 2012. godine. Detaljne informacije možete naći na www.lingvisti.ba.

Pronađite nas na Facebook-u


Projekat Migracije i razvoj

Emigration and development of Bosnia and Herzegovina
BEST PRACTICES


Iseljeništvo i razvoj Bosne i Hercegovine
USPJEŠNI PRIMJERI


Istraživačka radionica „Migracije u funkciji razvoja“/ Research Workshop „Migration in the function of Development“

Dnevni red / Agenda
Finalni zaključci i preporuke / Final conclusions and recommendations

Prezentacije:
Žan Štrabac
Jelena Predojević-Despić
Esmeralda Shehaj, Nermin Oruč
Adnan Efendić
Aleksandar Božić
Milica Vesković-Anđelković
Daniel Naujoks
Caroline Hornstein Tomić
Ines Šuh
Marina Perić Kaselj

Istraživačka radionica o migracijama iz BiH / Research Workshop on Migration from BiH

Dnevni red / Agenda
Izvještaj - Report

Prezentacije:
Ruzmira Tihić-Kadrić
Saša Madacki
Mirza Emirhafizović
Roland Kostić
Marina Glamotchak
Ana Marić
Vedran Džihić
Damir Hamzić
Mojca Pajnik
Samuel Behloul
Dragutin Babić i Filip Škiljan
Simona Kuti i Snježana Gregurović
Aida Spahić 
Tanja Pavlov i Jelena Predojević-Despić
Li Bennich-Björkman i Branka Likic-Brboric
Hariz Halilović
Marko Valenta i Žan Štrabac
Bashkim Iseni


Upitnik za općine – podaci o iseljeništvu


  • Državne institucije
  • Entitetske institucije i Distrikt Brčko
  • Međunarodne institucije u BiH
  • Ambasade, Konzulati i Misije BiH u svijetu
  • Ambasade u BiH