Aktuelnosti

Poslovni imenik dijaspore

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - Sektor za iseljeništvo, u okviru nadležnosti za iseljeništvo, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, realizuje projekat izrade Poslovnog imenika dijaspore koji će sadržavati informacije o kompanijama i poslovnim ljudima koji vode porijeklo iz BiH a žive i rade u inostranstvu.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo i  uz podršku Ministarstva vanjskih poslova BiH, pokrenulo je projekat izrade Poslovnog imenika dijaspore.

Poslovni imenik se izrađuje prevashodno u svrhu olakšavanja i poticanja privredne saradnje između poslovnih ljudi iz iseljeništva/dijaspore i Bosne i Hercegovine, razmjene i širenja poslovnih informacija, promocije ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, kao i promocije poslovnih ljudi iz iseljeništva/dijaspore.

Imenik će sadržavati osnovne podatke o:

- poslovnim licima / poduzetnicma uključujući vlasnike i suvlasnike poduzeća, menadžere, bankare i druge osobe na rukovodećim / istaknutim pozicijama u zemaljama prijema,
- kompanijama / poduzećima u zemljama prijema osnovanim kapitalom lica koja vode porijeklo iz BIH,
- investiranju iseljeništva/dijaspore u Bosnu i Hercegovini.  

Podaci za izradu Poslovnog imenika dijaspore se dostavljaju isključivo na dobrovoljnoj osnovi uz saglasnost nosioca podataka za njihovu objavu u elektronskoj verziji na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH www.mhrr.gov.ba, te štampanje u obliku publikacije.

U prilogu je Upitnik sa potrebnim podacima za Poslovni imenik. Popunjen upitnik dostaviti na e-mail adresu ana.judi@mhrr.gov.ba  ili na fax +38733703998.
Dodatne informacije u vezi izrade Poslovnog imenika dostupne su na telefon +38733703952.

S poštovanjem,

Ruzmira Tihić-Kadrić, pomoćnica ministra za iseljeništvo
e-mail: ruzmira.tihic-kadric@mhrr.gov.ba
tel: +387 33 703974

Upitnik za Poslovni imenikPronađite nas na Facebook-uInformacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Projekat Dijaspora za razvoj (Engleski)

Infografika

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH.

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Projekat Migracije i razvoj

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore