Aktuelnosti

STALNI POZIV DOKTORIMA NAUKA I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM RADNICIMA BH. PORIJEKLA U SVIJETU NA DOSTAVU BIOGRAFIJA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u okviru svojih aktivnosti na vezivanju iseljeništva za razvoj BiH je tokom 2009. godine pripremilo i štampalo publikaciju pod naslovom ''Ko je ko u bh. dijaspori – Doktori nauka i naučno-istraživački radnici'' s ciljem ukazivanja na ogroman ljudski potencijal koji naša zemlja ima u svom iseljeništvu i mogućnosti korištenja ovog potencijala za razvoj zemlje.

Broj: 10-42-1849/10/AT
Sarajevo, 4.12.2010. godine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Sektor za iseljeništvo

Trg BiH 3, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 206 669;
Fax: +387 33 703 998
Web: www.mhrr.gov.ba (Iseljeništvo) 

Doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima u bh iseljeništvu

PREDMET: STALNI POZIV DOKTORIMA NAUKA I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM RADNICIMA BH. PORIJEKLA U SVIJETU NA DOSTAVU BIOGRAFIJA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u okviru svojih aktivnosti na vezivanju iseljeništva za razvoj BiH je tokom 2009. i 2010. godine pripremilo i štampalo dva dijela publikacije pod naslovom ''Ko je ko u bh. dijaspori – Doktori nauka i naučno-istraživački radnici'' s ciljem ukazivanja na ogroman ljudski potencijal koji naša zemlja ima u svom iseljeništvu i mogućnosti korištenja ovog potencijala za razvoj zemlje.

Publikacija sadrži oko 250 biografija istaknutih pojedinaca, doktora nauka i istraživača iz Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inostanstvu. Publikacija je dostavljena svim onima čije su biografije sadržane u ovoj publikaciji, univerzitetima, svim drugim naučnim i obrazovnim institucijama i medijima u BiH, ambasadama stranih država u BiH, ambasadama BiH u svijetu, dok je elektronska verzija publikacije postavljena na web stranu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice www.mhrr.gov.ba (Iseljeništvo), http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/Publikacije/?id=825.

Publikacija je naišla na odličan prijem u bh. javnosti a njena korist kao registra ljudskih potencijala u bh. iseljeništvu koji može koristiti zemlji za poboljšanje njenog imidža u inostranstvu, za povezivanje i ''povrat pameti'' (brain gain) u BiH je neupitna.

Pozivamo sve doktore nauka i aktivne naučno-istraživačke radnike bh. porijekla koji žive van BiH da nam dostave svoje biografije kako bismo mogli nastaviti proces stalnog prikupljanja podataka.

Također pozivamo sve čije biografije su već uvrštene u pomenutu publikaciju da s vremena na vrijeme ažuriraju i prosliede nam svoje biografije kako bismo u skladu s tim i mi ažurirali elektronsku verziju naše publikacije.  

Molimo da ovaj dopis sa obrascem za biografiju poslijedite i vašim prijateljima, poznanicima i svima onima čije biografije bi mogle biti objavljene u narednoj publikaciji.

Naglašavamo da je ovaj poziv ostaje otvoren.

S poštovanjem,
Ruzmira Tihić-Kadrić pomoćnica ministra
e-mail: ruzmira.tihic-kadric@mhrr.gov.ba
tel: +387 33 703974

Obrazac za biografiju

Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore