FILTRIRANJE PRIKAZA

Predstavnik Udruženja bosanskohercegovačko-američkog prijateljstva (BAFA) posjetio Sektora za iseljeništvo

16.3.2016. godine sa Salihom Musićem predstavnikom udruženja Bosanskohercegovačko-američkog prijateljstva (Bosnian-American Friendship Association – BAFA) razgovarala pomoćnica ministrice za iseljeništvo Ruzmira Tihić-Kadrić, sa saradnicima. Tokom razgovora prezentirane aktivnosti BAFA i “Restart” projekta koji pruža konkretnu tehničku podršku investitorima iz dijaspore.16.3.2016

Predstavnici Sektora za iseljeništvo u posjeti općini Zavidovići

29.02.2016. godine predstavnici Sektora za iseljeništvo posjetili su općinu Zavidovići i sa predstavnicima Općine razgovarali o realizaciji projekta „Virtualni matičar i on-line baza podataka za iseljeništvo“ koji je finansiran grant sredstvima MLJPI.2.3.2016

Pokrenut web portal Žepačke dijaspore

Predstavnici Sektora za iseljeništvo posjetili općinu Žepče i sa predstavnicima općine razgovarali o mogućnostima unaprjeđenja saradnje sa iseljeništvom i realizaciji projekta „Partnerstvo s dijasporom za održivi razvoj općine Žepče“.2.3.2016

Posjeta udruženju za očuvanje tradicije “Stara Gora” Rogatica

Predstavnici Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH su dana 17.02.2016. godine posjetili opštinu Rogatica i razgovarali sa Nebojšom Popovićem, predsjednikom udruženja za očuvanje tradicije „Stara Gora“ o realizaciji projekta „Stara Gora izvan granica - očuvanje tradicije i perspektive razvoja”, koji se finansira iz grant sredstava Ministarstva.18.2.2016