FILTRIRANJE PRIKAZA

Stuttgart: Održan sastanak rukovodstva Saveza dopusnkih škola BiH

U Stuttgartu je 19. novembra 2017. godine održan sastanak rukovodstva i aktivista Saveza dopunskih škola BiH, na kojem je razgovarano o početku nove školske godine u dopunskim školama BiH na bosanskom jeziku u Njemačkoj i dokumentu Politika o saradnji sa iseljeništvom, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na 99. djednici održanoj 18. 04. 2017. godine21.11.2017

Promocija Znanstvenog portala Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića

Promocija Znanstvenog portala Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića je održana u Sarajevu, 16.11.2017. godine. Znanstveni portal je znanstveno-istraživački projekat Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića. Pokrenut je u cilju objedinjavanja bh. znanstvene produkcije koja nastaje u inozemstvu, te strane produkcije o BiH. U okviru projekta kreirana je platforma za online digitalni repozitorij otvorenog pristupa. 17.11.2017

U Minhenu održan sastanak sa predstavnicima iseljeništva

U cilju realizacije aktivnosti 2.2. Jačati kapacitete organizacija u iseljeništvu i uspostaviti mehanizam za predstavljanje iseljeništva u zemljama prijema i u BiH iz Politike o saradnji sa iseljeništvom koju je usvojilo Vijeće ministara BiH na 99. sjednici održanoj 18.04.2017.godine (''Službeni glasnik BiH'' broj 38/17) u subotu, 7. 10. 2017. godine u Generalnom konzulatu BiH u Minhenu održan je prvi sastanak za osnivanje Reprezentativnog tijela iseljeništva u Saveznoj Republici Njemačkoj. 9.10.2017

USAID: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima

Objavljen je prvi javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za kvalificirana mala i srednja preduzeća u okviru USAID-ovog projekta podrške investiranju dijaspore u BiH. Ovaj javni poziv je otvoren od 25.08.2017 do 30.09.2017. godine, a detaljne informacije o uslovima i načinu apliciranja su dostupne na web stranici www.diasporainvest.ba25.8.2017

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH, otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„. Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima koji imaju za cilj da kroz produktivne poslovne veze s dijasporom, doprinesu uvođenju novih tehnologija, unapređenju konkurentnosti, rastu tržišta, poslovnoj ekspanziji, povećanju investicija u BiH te stvaranju novih radnih mjesta.21.8.2017


Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore