Publikacije

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52.sjednici Vijeća ministara BiH

Za više informacija o ovoj publikaciji obratite se
Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice
Sektoru za iseljeništvo

Tel.: 033-703975; 033-202600
Fax: 033-703998; 033-206140
Email: iseljenistvo@mhrr.gov.ba