Publikacije

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52.sjednici Vijeća ministara BiH

Za više informacija o ovoj publikaciji obratite se
Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice
Sektoru za iseljeništvo

Tel.: 033-703975; 033-202600
Fax: 033-703998; 033-206140
Email: iseljenistvo@mhrr.gov.ba


Pronađite nas na Facebook-uInformacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Projekat Dijaspora za razvoj (Engleski)

Infografika

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH.

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Projekat Migracije i razvoj

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore