ODLUKA o procesu rada i internim procedurama za zaštitu života i zdravlja zaposlenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije

DRŽAVNI KRITERIJUMI za pracenje i unapredenje provodenje dobijenih preporuka u vezi sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) i Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML)

IZVJEŠTAJ o provodenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.

(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeca ministara Bosne i Hercegovine)

Plan finansiranja i sufinansiranja projekata iz tekucih grantova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u 2023.godini1.9.2023.

Javni poziv za prijenos znanja iz iseljeništva u BiH - Stručnjaci (bosanski, hrvatski i srpski)

Javni poziv za prijenos znanja iz iseljeništva u BiH - Institucije (bosanski, hrvatski i srpski)

1. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

2. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

3. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

4. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za obrazovanje Roma za 2023. godinu

5. JAVNI POZIV za dodjelu granta podrške udruženjima nacionalnih manjina za 2023.godinu  

6. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

7. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba  u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

8. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

9. JAVNI POZIV za dodjelu Granta podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom

1.8.2023.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR CLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE

24.8.2023.

Ponovljeni Javni oglas o prodaji službenih vozila Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem javne licitacije - zatvorenim pismenim ponudama
Portal dijaspore

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za angažman vanjskog saradnika – konsultant/inžinjer

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-OPĆINA VOGOŠĆA

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-OPĆINA KLADANJ.

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD BANJA LUKA

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD ROGATICA

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-OPĆINA ORAŠJE

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD GORAŽDE

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD ZAVIDOVIĆI

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH3-OPŠTINA VLASENICA

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-OPŠTINA LAKTAŠI

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6- KLJUČ

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6- KLADANJ

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD BANJA LUKA

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD ČAPLJINAObavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS
Webinar  

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, implementacija i izvještavanje

Ovaj kurs namijenjen je službenicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, kao i službenicima i zaposlenima u institucijama koje bi trebalo da budu uključene u implementaciju Okvirne konvencije i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, ili u pripremu državnih izvještaja o njihovom sprovođenju.

Javne konsultacije