Saopćenja

Nulta tolerancija za uznemiravanje na osnovu pola na radnom mjestu

14.8.2020


Demonstrirajući da je, i u periodu krize i vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, nužno promovisati principe ravnopravnosti polova u radu organa uprave, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je krajem marta 2020. godine donijelo Odluku o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola i Odluku o imenovanju savjetnice za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. 

Seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu pola je svako neželjeno, verbalno, neverbalno ili neprimjereno fizičko ponašanje prema drugoj osobi, koje je seksualne prirode ili na osnovu pola, odnosno, koje je zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo, ili kojim se postiže takav učinak.

Pomenute odluke Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH izraz su opredijeljenosti ministarstva da obezbijedi radnu sredinu bez seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola za sve osobe kao i da podsjeti na obavezu prijavljivanja i reagovanja kada su druge osobe žrtve seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola. 

Odluke su donesene na temelju Informacije i Vodiča za poduzimanje efikasnih mjera za sprječavanje uznemiravanja na temelju pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama Bosne i Hercegovine. Pomenute dokumente je izradila Agencija za ravnopravnost polova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, i iste je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, krajem prošle godine, usvojio Savjet ministara BIH. 

Savjet ministara BIH je zadužio ministarstva i samostalne upravne organizacije na nivou institucija Bosne i Hercegovine da Odluke o nultoj toleranciji i o imenovanju savjetnika-savjetnice za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu donesu najkasnije do kraja 2020. godine. 

Ovu obavezu je, pored Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, do danas ispunilo i Ministarstvo civilnih poslova BIH, Ministarstvo inostranih poslova BIH, Ministarstvo komunikacija i prometa BIH, Agencija za državnu službu BIH, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika i Centar za priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine.