Saopćenja

Osam porodica uselilo u nove stanove u Brčkom

4.3.2020

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu još osam porodica povratnika i interno raseljenih osoba u Brčkom je danas uselilo u novoizgrađenu zgradu. 

Ključeve novih domova je u ime vodeće institucije za provedbu Državnog projkta stambenog zbrinjavanja, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uručio šef Kabineta zamjenika ministra Ševket Hafizović koji je u svom obraćanju istaknuo kako su rezultati Regionalnog stambenog programa u BiH vidljivi u svakom dijelu naše domovine. 

- Već duži period nema sedmice, a da u nekom od bosanskohercegovačkih gradova ne ozvaničimo useljenje barem jednog objekta izgrađenog u okviru Regionalnog stambenog programa. Ovo je već druga zgrada koju otvaramo u Brčkom, a za brzinu realizacije prvenstveno možemo zahvaliti edinice za implementaciju Brčko distrikta koja je predanim radom u veoma kratkom roku osigura lokaciju, sve neophodne dozvole i infrastrukturne priključke, naveo je Hafizović.

Gradnja ove zgrade, bez doprinosa Vlade Brčko distrikta, koštala je oko 465.000 KM, a dio sredstava je osiguran zahvaljujući uštedama u realizaciji ovog potprojekta. 

- To je odraz domaćinskog postupanja Ministarstva prema donatorskim sredstvima namjenjenim za obnovu i izgradnju domova za najugroženije povratnike i interno raseljene osobe. Zahvaljujemo se Evropskoj uniji kao najvećem pojedinačnom donatoru te ostalim donatorima SAD-u, Švicarskoj, Njemačkoj, Turskoj, Italiji... na ukazanom povjerenju i značajnim sredstvima koja su izdvojili kako bi pomogli našoj zemlji u realizaciji procesa povratka, kazao je Hafizović.Obraćajući se korisnicima Programa on je naglasio kako je zadovoljstvo na njihovim licima najbolji motiv za dalji predan rad na realizaciji Regionalnog stambenog programa. 

- Nakon godina neizvjesnosti i brige zbog neriješenog ključnog - stambenog pitanja, želim vam sve najbolje u novoj etapi života, a prije svega da vas u novim domovima posluži dobro zdravlje te prate sreća i uspjeh na porodičnom i poslovnom planu – zaključio je Hafizović.

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona eura, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. 

Snažnu podršku programu daju UNHCR, OSCE i Razvojna banka Vijeća Evrope koja upravlja donatorskim fondom i pruža podršku partnerskim zemljama u sprovođenju programa i praćenju njegovog napretka, kao i u osiguravanju vidljivosti programa. BiH je za Vodeću instituciju DPSZ imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a implementaciju pod-projekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.