Saopćenja

Srijeda (5. februar) - Potpisivanje sporazuma o saradnji sa 17 općina Federacije BiH

4.2.2020

Izjave za medije u 11:45 ispred sale 1/1, potpisivanje sporazuma u 12:00 sati u sali 1/1
U srijedu (5. februara) u 12:00 sati u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu upriličit će se potpisivanje sporazuma o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) za Pod-projekat BiH6: Obnova i izgradnja 235 porodičnih kuća i izgradnja 390 stanova u višestambenim zgradama za raseljene osobe i povratnike u BiH.

U okviru ovog pod-projekta vrijednosti 36,2 miliona KM, sredstvima osiguranim iz donacija Fonda Regionalnog stambenog programa osigurati će se stambeno zbrinjavanje za 625 porodica, od kojih 235 kroz obnovu i izgradnju porodičnih kuća i izgradnju 125 stanova u RS, dok će se u FBiH izgraditi 19 zgrada sa 264 stana. Stanovi su namijenjeni za stambeno zbrinjavanje najugroženijih raseljenih osoba i povratnika po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja i ostati će u trajnom vlasništvu lokalnih zajednica koje obezbjeđuju građevinski opremljeno zemljište i priključke na infrastrukturu.

Sporazumi o saradnji biti će potpisani sa načelnicima i gradonačelnicima 17 općina i gradova u FBiH: Bosanska Krupa, Čapljina, Domaljevac-Šamac, Donji Vakuf, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kalesija, Kladanj, Ključ, Lukavac, Novi Travnik, Odžak, Orašje, Sapna, Vareš, Vogošća i Zavidovići.

Uz načelnike i gradonačelnike općina i gradova, Sporazume o saradnji u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u svojstvu vodeće institucije, potpisat će zamjenik ministra Dževad Mahmutović, a u ime Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica  u svojstvu Jedinice za implementaciju na području FBiH Edin Ramić, ministar.

Zahvaljujući RSP-u u Bosni i Hercegovini će do kraja trajanja programa biti osigurano ukupno 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Do sada je završeno oko 1.500 stambenih jedinica, od kojih 1.100 kuća i 400 stanova. Završetak obnove i izgradnje preostalih 1.700 stambenih jedinica predviđen tokom perioda 2020–2022. godine.

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju UNHCR, OSCE i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

Više informacija o Regionalnom stambenom programu možete pronaći na linku RSP.