Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA - Brod, srijeda, 29. 1. 2020. godine u 11:00 sati - Petnaest porodica u Brodu useljava u novoizgrađenu zgradu u okviru Regionalnog stambenog programa u BiH (RSP)

27.1.2020

Ukupno 15 porodica raseljenih lica i povratnika u opštini Brod trajno rješavaju stambeno pitanje useljavanjem u novu zgradu izgrađenu kroz Državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa ((DPSZ/RSP) u Bosni i Hercegovini. 

Svečana dodjela ključeva stanarima koji useljavaju u nove stanove biti će upriličena u srijedu, 29. 1. 2020. godine sa početkom u 11:00 sati ispred novoizgrađene zgrade u Brodu, ulica Skele bb. 

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu čija vrijednost u Bosni i Hercegovini iznosi 75 miliona eura - do kraja trajanja programa biti će osigurano ukupno 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike.  Do sada je završeno 1.500 stambenih jedinica od kojih 1.100 kuća i 400 stanova. Završetak obnove i izgradnje preostalih 1.700 stambenih jedinica predviđen je tokom perioda 2020– 2022. godine. 

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona eura, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) koja upravlja donatorskim fondom i pruža podršku partnerskim zemljama u sprovođenju programa i praćenju njegovog napretka, kao i u osiguravanju vidljivosti programa. 

Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju pod-projekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH. 

U prilogu vam dostavljamo Pozivnicu uz Program svečanosti.