Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA - Sarajevo, ponedjeljak (27. januar) u 12:00 sati u zgradi Parlamentarne skupštine BiH - Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa 29 opština RS

24.1.2020

U ponedjeljak (27. 1. 2020. godine) u 12:00 sati u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu upriličit će se potpisivanje sporazuma o saradnji na sprovođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) za Pod-projekat BiH5: Obnova i izgradnja 50 porodičnih kuća za lokalnu integraciju i re/konstrukcija 500 porodičnih kuća za povratak izbjeglica i raseljenih osoba u BiH. 

U okviru ovog pod-projekta ukupne vrijednosti 21,5 miliona KM, sredstvima osiguranim iz donacija Fonda Regionalnog stambenog programa izgraditi će se 550 stambenih jedinica za potrebe lokalne integracije i povratka izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, od kojih 117 u FBiH i 433 u RS.

Sporazumi o saradnji biti će potpisani sa načelnicima i gradonačelnicima 29 opština i gradova u RS: Banja Luka, Berkovići, Bratunac, Čajniče, Foča, Gacko, Gradiška, Han Pijesak, Kalinovik, Kostajnica, Kozarska Dubica, Laktaši, Ljubinje, Milići, Nevesinje, Novi Grad, Novo Goražde, Osmaci, Pale, Prijedor, Rogatica, Rudo, Sokolac, Srebrenica, Trebinje, Trnovo, Višegrad, Vlasenica i Zvornik.

Uz načelnike i gradonačelnike opština i gradova, Sporazume o saradnji u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u svojstvu Vodeće institucije, potpisat će zamjenik ministra Dževad Mahmutović, a u ime Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije  u svojstvu Jedinice za implementaciju na području RS Marko Aćić, v.d. direktora. 

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu u Bosni i Hercegovini će do kraja trajanja programa biti osigurano ukupno 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Do sada je završeno oko 1.500 stambenih jedinica, od kojih 1.100 kuća i 400 stanova. Završetak obnove i izgradnje preostalih 1.700 stambenih jedinica  predviđen tokom perioda 2020–2022. godine. 

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

Više informacija o Regionalnom stambenom programu možete pronaći na linku RSP.