Saopćenja

NAJAVA - Obilježavanje 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava

6.12.2019

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će povodom obilježavanja 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava organiztirati konferenciju na kojoj će javnosti biti prezentirane preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija date nakon okončanog trećeg ciklusa Univerzalnog pregleda stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (UPR). 

Konferencija pod motom “Realizirajmo UPR preporuke – pređimo sa riječi na djela” okupit će predstavnike institucija koji su učestvovali u izradi posljednjeg UPR izvještaja Bosne i Hercegovine, kao i nevladinih organizacija koje su izradile više izvještaja u sjeni o stanju ljudskih prava u našoj zemlji. Temeljem navedenih izvještaja, Bosna i Hercegovina je dobila 207 preporuka grupisanih u oblasti koje se odnose na politike i univerzalna pitanja, građanska i politička prava te ekonomska, socijalna, kulturna i prava marginaliziranih grupa. 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će u narednom periodu sa institucijama nadležnim za provedbu dostavljenih preporuka izraditi plan realizacije, a taj proces će upravo biti otvoren kroz prezentacije i diskusiju na najavljenoj konferenciji.