Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA – (srijeda, 11. decembar) 47 porodica uselilo u nove stanove u Foči i Bileći

6.12.2019

Ukupno 47 porodica povratnika i raseljenih osoba u Foči i Bileći uselilo je u nove stanove koji su izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Bosni i Hercegovini i Projekta Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja (CEB II). 
  
Zahvaljujući RSP-u krov nad glavom u Foči osiguran je za 12 porodica, a u Bileći za njih 15, dok je kroz Projekat CEB II u novoizgrađenu zgradu uselilo 20 interno raseljenih porodica. 

Posjeta porodicama u Foči bit će upriličena u srijedu, 11. decembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati ispred novoizgrađenih zgrada u naselju Barakovac.
 
Izjave za medije će nakon posjete stanarima u oba objekta dati: 
- Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
- Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju (DEU u BiH)
- Marko Aćić, v.d. direktora Republičkog Sekretarijata za raseljena lica i migracije
- Radislav Mašić, načelnik Opštine Foča

Isti dan u Bileći će biti organizovana ceremonija povodom useljenja 15 porodica sa početkom u 13:30 sati ispred novoizgrađene zgrade, ulica Njegoševa 28.
 
Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu u Bosni i Hercegovini će do kraja trajanja programa biti osigurano ukupno 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Do sada je završeno oko 1.200 stambenih jedinica: 851 kuća, 256 stanova i 20 paketa građevinskog materijala. Završetak obnove i izgradnje preostalih 2.000 stambenih jedinica  predviđen tokom perioda 2020–2022. godine. 

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

Više informacija o Regionalnom stambenom programu možete pronaći na linku RSP.

Projektom CEB II planirano je stambeno zbrinjavanje više od 7.200 osoba iz 121 kolektivnog centra i alternativnog smještaja u Bosni i Hercegovini. Projekat se implementira na području 45 opština i gradova i Distriktu Brčko BiH i kroz njega će biti osigurano više od 2.600 stanova kroz izgradnju odnosno rekonstrukciju 82 zgrade. Svi korisnici će stambene jedinice koristiti po modelu socijalnog neprofitnog stanovanja i djelimično u okviru institucionalnih centara za smještaj. 
Ukupna vrijednost projekta CEB II iznosi 104 miliona eura, od čega su Okvirnim sporazumom o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope, osigurana  sredstva u iznosu od 60 miliona eura za sufinansiranje projekta, 42,7 miliona eura iznosi doprinos lokalnih zajednica i 1,3 miliona eura je grant WBIF za troškove implementacije.

Do kraja 2019. godine u okviru Projekta CEB II  u nove stanove bit će useljeno  150 porodica i zatvoreno osam kolektivnih centara i lokacija alternativnog smještaja u Bosni i Hercegovini. Zatvaranje kolektivnih centara po ovom projektu planirano je do kraja 2022. godine. 
Više informacija o Projektu Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja možete pronaći na linku CEB II.