Saopćenja

Obilježen Dan djeteta pod motom: Pobrkali ste prioritete, na prvo mjesto stavite dijete

20.11.2019

Recitacijom, crtežima, pjesmom, te predstavljanjem glasa više od 1.000 djece koja su analizirala stanje prava djece u Bosni i Hercegovini i preporuke UN Komiteta za prava djeteta djeca su u Parlamentu Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježila Međunarodni dan djeteta i 30. godišnjicu usvajanja poručivši: “Pobrkali ste prioritete, na prvo mjesto stavite dijete!” Konferenciju u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH, Mreže NVO “Snažniji glas za djecu” i UNICEF-a počela su djeca iz vrtića koja su “upala” na Konferenciju i kroz igrokaz i recitacije kazala kako znaju šta su njihova prava i zatražila od odgovornih da se ona poštuju.

Glas djece iz čitave BiH, uz podršku Mreže “Snažniji glas za djecu” i UNICEF-a je po prvi put došao i do članova UN Komiteta za prava djeteta. Kroz “Dječiji izvještaj o poštivanju Konvencije o pravima djeteta” je tako uticao i na preporuke koje je Komitet uputio BiH.

“Mi djeca su učestvovali smo u izradi izvještaja o stanju prava djece i njegovoj prezentaciji pred Komitetom UN-a, i time svoj djeci dali glas i uputili sve naše preporuke: od boljih uslova u školama, do poštivanja svih naših prava. Dječiji izvještaj dostupan je za sve i nadamo se da će ga odgovorni pročitati. Dječije grupe mreže i dalje će pratiti stanje prava djece u BiH i o tome obavještavati Komitet”, kazali su Emina, Adin, Ajna i Faris sa govornice Parlamenta u Sarajevu.

BiH je ove godine prezentirala kombinovani 5. i 6. periodični izvještaj o realizaciji Konvencije o pravima djeteta Komitetu za prava djeteta. Na osnovu izvještaja države, djece, nevladinih organizacija, kao i povjerljivog izvještaja UNICEF-a, Komitet je BiH uputio niz preporuka, a grupe koje djeluju u okviru mreže „Snažniji glas za djecu“ iz Banjaluke, Bijeljine, Mostara, Sarajeva, Tuzle i Zenice „preveli“ su preporuke na jezik razumljiv svakom djetetu i predstaviili ih na Konferenciji.

Konferenciji je prisustvovala i ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac koja je potcrtala kako je “Konvencija o pravima djeteta, danas kada slavi 30. rođendan, potrebna kao društvu i globalno možda i više nego je bila u trenutnku svog nastanka”.

“U skladu sa tim je i ovogodišnji slogan kojim obilježavamo Svjetski dan djeteta i 30. godina Konvencije o pravima djeteta, a koji su odabrala djeca poručivši: Pobrkali ste prioritete, na prvo mjesto stavite dijete. Ova poruka treba da bude moto svima nama, jer borba za ljudska prava nije borba za bolje dana, nego generacija čije vrijeme tek dolazi”, kazala je Borovac te djeci poručila kako imaju ključnu ulogu u svim budućim aktivnostima.

“Samo zajedno možemo osigurati prvenstveno veći stepen svijesti o značaju poštivanja prava djeteta, a onda i njihovu primjenu od koje će korist osjetiti naše društvo u cjelini. Osigurat ćemo da se što glasnije čuje vaš glas i naši zajednički zahtjevi. Ovim obraćanjem proglašavam naše strateško partnerstvo u cilju punog poštivanja prava djeteta, a sve ostale pozivam da se priključe ovoj, prije svega, humanoj misiji.” – rekla je ministrica Borovac.

Šefica ureda UNICEF-a za BiH dr. Rownak Khan potcrtala je kako je BiH danas dio svjetske proslave, obilježavanja dana djeteta i koji je ove godine poseban jer se obilježava i 30. godišnjica usvajanja Konvencije te podsjetila na neke od njenih odredbi.

“Sve zemlje koje su ratificirale Konvenciju obavezale su se da će zaštitit djecu od ekonomskog i socijalnog iskorištavanja, od nasilja i od svih oblika zlostavljanja. Isto tako su se obvezale da će unapređivati prava djeteta na obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu i na dostojanstven životni standard. Konvencija također sadrži i prava djeteta na ime, državljanstvo i pravo da se glas djece čuje, da se sa njima pravično postupa u krivičnom postupku, i kada su lišena roditeljske skrbi ili nekih drugih prava”, kazala je dr. Khan.


(Tekst i foto: Almir Panjeta za UNICEF)