Saopćenja

Njemačka spremna pomoći BiH u stvaranju humanih uvjeta za smještaj migranata

19.11.2019

Delegacija Ministarstava za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva sigurnosti predvođena ministricom Semihom Borovac danas je održala radni sastanak o izazovima povećanog priliva migranata u našu zemlju sa visokom delegacijom Savezne Republike Njemačke, a koju je delegirala savezna kancelarka Angela Merkel.

Njemačku delegaciju predvodio je Stephan Mayer, parlamentarni državni sekretar iz Ministarstva unutršnjih poslova i član Bundestaga, a u delegaciji su bili: član Bundestaga i bivši saveni ministar Christian Schmidt, bivši savezni ministar i bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling, rukovoditeljica Odjela za politiku migracija i izbjeglica Britta Behrendt, predsjednik organizacije Technisches Hilfswerk lbrecht Broemme...

Mayer je naglasio kako je cilj SR Njemačke da se uspostavi kontrola i upravljanje migrantskom situacijom te pokušaju regulirati i reducirati ilegalne migracije. U tom smislu, naveo je Mayer, pored pomoći Evropske komisije, Vlada SR Njemačke je spremna ponuditi još intenzivniju bilateralnu saradnju i podršku, posebno Graničnoj policiji BiH u smislu osiguravanja granica. Naglasio je kako je vodeći princip Vlade SR Njemačke da se prema migrantima humano ophodi bez obzira na njihov status.

Pozdravljena je odluka Vlade Federacije BiH kojom se osiguravaju dodatne dvije lokacije za alternativni smještaj migranata u kasarnama u Blažuju i Ljubače kod Tuzle. Predstavnici SR Njemačke zatražili podatke o potrebama za njihovo opremanje kako bi se THW što prije izjasnio o načinu na koji može doprinjeti stvaranju humanih uvjeta za smještaj migranata.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić je naglasio kako je BiH učinila mnogo na planu evidencije i uzimanja biometrijskih podataka migranata potcrtavajući da Služba i Granična policija nisu dobili dodatna sredstva za rad. Dodao je kako je u prethodne dvije godine kroz BiH prošlo više od 52.000 migranata te da je među njima evidentirano i više od 20 osoba koje su proglašene prijetnjom po nacionalnu sigurnosti i vraćene u matične zemlje, a što je doprinijelo sigurnosti ne samo BiH i regiona nego i Evropske unije.