Saopćenja

Najava događaja: Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta pod motom: Pobrkali ste prioritete, na prvo mjesto stavite dijete!

15.11.2019

Centralni događaj povodom Međunarodnog dana djeteta i obilježavanje 30 godina Konvencije o pravima djeteta održaće se u Plavoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u srijedu (20.11.2019. godine) sa početkom u 11:00 sati. 

Bosna i Hercegovina je ove godine prezentirala kombinovani 5. i 6. periodični izvještaj o realizaciji Konvencije o pravima djeteta Komitetu za prava djeteta. Na osnovu izvještaja države, djece, nevladinih organizacija, kao i povjerljivog izvještaja UNICEF-a, Komitet je Bosni i Hercegovini uputio niz preporuka.

Povodom 20. novembra - Međunarodnog dana djeteta, Bosna i Hercegovina će analizirati preporuke i potvrditi namjeru da ostvari sve odredbe Konvencije, a koja ove godine puni 30 godina postojanja.

Svoje tumačenje preporuka Komiteta za prava djeteta Bosni i Hercegovini predstaviće djeca, koja će ovim putem zatražiti i njihovu realizaciju. Učesnici konferencije biće predstavnici nadležnih institucija i organizacija, akademska zajednica, aktivisti i mediji.