Saopćenja

Ponedjeljak (26. februar) – 10:30 sati – Press sala Vijeća ministara BiH (sala 3/2 u zgradi Parlamentarne skupštine BiH) Promocija interaktivnog web portala za dijasporu iz Bosne i Hercegovine www.dijaspora.mhrr.gov.ba

23.2.2018

Prvi interaktivni portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine www.dijaspora.mhrr.gov.ba u vlasništvu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice bit će pokrenuti u ponedjeljak (26. februara).

Portal je kreiran u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH. 

Web portal je uspostavljen u cilju provedbe Politike o saradnji sa iseljeništvom, odnosno unapređenja komunikacije i razmjene informacija između bh. iseljeništva i BiH. Putem ovog portala iseljenici će imati mogućnost da podijele iskustva stečena u inostranstvu, ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima ekspertize, promovišu inicijative iz dijaspore za razvoj BiH…

Između ostalog, na portalu će biti dostupan i objedinjen adresar institucija u BiH kao i naših diplomatsko-konzularnih predstavništava u svijetu te registar organizacija bosanskohercegovačkog iseljeništva. Posrestvom portala bit će osigurano učešće iseljenika u kreiranju javnih politika u nadležnosti Ministarstva i drugih institucija putem Javnih konsultacija te će biti objavljivane informacije o poslovnim prilikama kao i javni pozivi sa informacijama o mogućnosti finansiranja projekata ili apliciranja za grant sredstva.

Povodom pokretanja portala www.dijaspora.mhrr.gov.ba u ponedjeljak (26. februara) u 10:30 satri u Press sali Vijeća ministara BiH bit će organizirana konferencija za novinare na kojoj će se obratiti: 

- Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 
- Andrea Rauber Saxer, ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini
- Nirvana Pištoljević, predsjednica Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS)

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Sanju Škuletić-Malagić, savjetnicu ministrice, putem telefona 033/202-600 ili mobitela 061/360-223.