Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA - USTIKOLINA, utorak, 31.10.2017. – 11.30 sati - Devet povratničkih porodica useljava u prvu novoizgrađenu zgradu u okviru Regionalnog stambenog programa u BiH

27.10.2017

Devet porodica izbjeglih i raseljenih lica će 31. oktobra 2017. godine dobiti ključeve stanova u prvoj, novoizgrađenoj zgradi u Ustikolini, okviru Regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini. 

Svečano uručenje ključeva korisnicima stanova bit će upriličeno u utorak (31. oktobra 2017.) u Općini Foča FBiH, Omladinska bb, sa početkom u 11.30 sati.
Potprojektom BiH3 ukupne vrijednosti oko 34 miliona KM planirana je izgradnja 24 zgrade sa 512 stanova namijenjenih za smještaj interno raseljenih porodica i porodica izbjeglih iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Pored Općine Foča u FBiH, u entitetu Federacija BiH višestambene zgrade izgradit će se u Goraždu i Bosanskom Petrovcu (po 20 stanova),  Ilidži (18 stanova), Jajcu (7 stanova), Olovu (16 stanova), Pale-Prača (6 stanova), Tuzli (54 stana) i Zenici (62 stana). Ovaj potprojekat provodi se i u sljedećim općinama/gradovima entiteta Republika Srpska: Prijedor (82 stana), Banja Luka (48 stanova), Bijeljina i Derventa (po 30 stanova), Gradiška (32 stana), Bileća i Brod (po 15 stanova), Vlasenica (20 stanova) i Foča (12 stanova). U Brčko Distriktu BiH izgradit će se 2 zgrade sa ukupno 16 stanova.

Državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa za cilj ima osigurati stambeno zbrinjavanje u BiH za 5.400 porodica ili 14.000 izbjeglih i raseljenih osoba. Ukupna vrijednost projekta za BiH je 101 milion eura. Učešće Bosne i Hercegovine iznosi oko 15 miliona eura, a najveći dio troškova finansira se iz multidonatorskog Fonda Reginalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope. Glavni donator programa je Evropska Unija, a značajne novčane kontribucije osigurale su vlada Sjedinjenih Američkih Država, kao i vlade Italije, Njemačke, Norveške, Švicarske, Danske, Turske itd. Snažnu podršku programu daju UNHCR i OSCE.

Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju potprojekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.

Za više informacija možete kontaktirati Sanju Škuletić Malagić, 061 360 223; sanja.skuletic@mhrr.gov.ba i/ili Enu Mulavdić, 061 102 523.