Saopćenja

Najava dogadjaja: Maglaj - petak - POCETAK RADOVA NA IZGRADNJI ZGRADE NAMIJENJENE ZA SMJESTAJ KORISNIKA KOLEKTIVNOG CENTRA

7.6.2017

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac će u petak (9.juna) ozvaničiti početak radova na izgradnji zgrade socijalnog stanovanja, prvoj u Federaciji BiH, a koja se gradi u sklopu projekta zatvaranja kolektivnih centara - CEB II. Okupljanje na lokaciji budućeg objekta (ul. Kulina bana bb) planirano je za petak u 10:15 sati.

Riječ je o zgradi sa 15 stambenih jedinica namjenjenih za socijalno stanovanje u koje će biti smješteno 28 osoba koje danas žive u kolektivnom centru u Maglaju.

Vrijednost ovog projekta je oko 855.000 KM, (više od 670.000 KM kreditnih sredstava CEB-a, ostatak je osigurala Općina Maglaj), rok za izgradnju je 300 kalendarskih dana.

Kroz projekat CEB II osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope za zatvaranje 121 kolektivnog centra u kojima danas živi više od 7.200 građana BiH. Za tu namjenu bit će osigurano 2.600 stambenih jedinica u 82 zgrade i objekta u 45 općina i gradova u BiH. Na taj način će biti zatvoreni svi kolektivni centri u RS i Brčko Distriktu  i više od 76 % u FBiH. 

U ovoj godini planiran je početak izgradnje ili rekonstrukcija ukupno 19 objekata socijalnog stanovanja sa 745 stanova. 

Pored Dervente gdje se već gradi 50 stambenih jedijnica te Maglaja, radovi će početi i u Tuzli (dvije zgrade sa ukupno 156 stambenih jedinica), Travniku (19 stanova), Tešnju (21 stan), Srebreniku (dvije zgrade sa 82 stana), Konjicu (10stanova) i Zenici (62 stana), Modriči (dva objekta sa 22 i 15 stanova), Prijedoru (20 stanova), Sokocu (64 stana), Foči (20 stanova), Doboju (134 stana), Trebinju (starački dom sa 30 stambenih jedinica), Bijeljini (15 stanova) i Rudom (10 stanova).