Saopćenja

Potpisani ugovori o grant sredstvima: Za jačanje saradnje sa iseljeništvom dodjeljeno 191.741 KM

21.12.2016

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac danas je u Sarajevu sa predstavnicima općina i gradova te nevladinih i neprofitnih organizacija potpisala ugovore o dodjeli grant sredstava kojim se potiče saradnja sa iseljeništvom u iznosu od 191.741,40 KM.

U okviru grant sredstva općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za provedbu Strategije u oblasti migracija i azila BiH 2016-2020 dodijeljeno je 150.000 KM za 10 projekata koje će provesti: Općina Bosanski Petrovac, Opština Lopare, Opština Laktaši, Općina Ključ, Grad Doboj, Opština Brod, Općina Kreševo, Razvojna agencija Opštine Čelinac, Karaula Kladanj i Fondacija zajednice Gradačac.

Kroz dugogodišnju saradnju sa iseljeništvom, uočeno je kako je iseljeništvo najviše vezano za mjesta porijekla i da su najspremniji ulagati u razvoj lokalnih zajednica. Kako bi se stvorili povoljniji uslovi za to, potrebno je da općine osnaže kapacitete za saradnju sa iseljeništvom te iniciraju zajedničke projekte.

Vodeći se time, Ministarstvo je grant sredstvima podržalo projekte Općine Bosanski Petrovac, Opštine Lopare i Grada Doboja koji predviđaju otvaranje općinskih kancelarija za saradnju sa dijasporom, kvalitetnije usluge i poboljšanje komunikacije sa dijasporom, formiranje baza podataka o dijaspori, promoviranje razvojnih potencijala općina te održavanje lokalnih manifestacija sa dijasporom.

Zahvaljujući grant sredstavima u Laktašima, Ključu, Čelincu, Brodu, Kreševo, Kladnju i Gradačcu bit će uspostavljena partnerstva sa dijasporom u oblasti poljoprivrede, razvoja malih i srednjih preduzeća, prenosu znanja i unaprjeđenje lokalne turističke ponude.

Prvi put ove godine su dodijeljena i grant sredstva neprofitnim organizacijama u iznosu od 41.741,40 KM, za 9 projekata, koje će realizirati: Udruga ''Facultas za prosperitet mladih'' Sarajevo, Srpsko prosvjetno kulturno društvo „Prosvjeta“ - Opštinski odbor Lopare, Udruženje za očuvanje tradicije „Stara gora“ Rogatica, Kulturno-umjetničko društvo ''Biser'' Velika Kladuša, Udruženje za kulturu „Nova svjetlost“ Sarajevo, Fondacija „Održivi razvoj“ Banja Luka, Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša, „Preporod“ - Općinsko društvo Kladanj i Udruženje za dijalog u porodici i društvu ''Mali koraci'' Sarajevo.

Ovaj grant je poticaj nevladinom sektoru za aktivniji angažman na planu saradnje sa iseljeništvom, a odobreni projekti odnose se na jačanje kulturne, obrazovne, privredne i sportske saradnje sa iseljeništvom te jačanje identiteta, kulture i poznavanja maternjih jezika iseljenika.

Ministarstvo je u prethodne dvije godine dodjeljivao grant sredstva za jačanje saradnje sa iseljeništvom u iznosima od po 125.000 KM što sa ovogodišnjim grantovim čini ukupno 441.741,40 KM.