Saopćenja

Saopćenje povodom obilježavanja Dana migranata

18.12.2015

Saopćenje za javnost Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Službe za poslove sa strancima BiH
povodom obilježavanja 18. decembra – Međunarodnog dana migranata

MEĐUNARODNI DAN MIGRANATA JE POTICAJ ZA UZAJAMNU PODRŠKU

Danas, 18. decembra obilježava se Međunarodni dan migranata, koji je Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila 2000. godine, na desetu godišnjicu usvajanja Međunarodne konvencije za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica.
Kako je Bosna i Hercegovina i sama bila zemlja velikih migracija u posljednjih dvadesetak godina, da je još uvijek zemlja pojačanih migracija, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Služba za poslove sa strancima BiH žele podsjetiti na važnost poštivanja prava i položaja migranata.

Bosna i Hercegovina je uglavnom zemlja tranzita, ali i zemlja destinacije za migrante koji dolaze iz zemalja regije, Turske i Kine. Iako se Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne suočava s povećanim prilivom migranata i izbjeglica, ipak smo svjesni situacije u regiji, posebno u susjednim zemljama koje se kao zemlje tranzita svakodnevno suočavaju sa ulaskom hiljada ljudi na njihovom putu prema državama članicama Europske unije.
Na putu ostvarivanja osnovnih prava i sloboda, migranti se često susreću sa vrlo krupnim preprekama u rješavanju egzistencijalnih problema i ostvarivanju njihovih prava, prema relevantnim međunarodnim konvencijama i drugim pravnim aktima.
Bosni i Hercegovini predstoji intenziviranje pregovora za pristupanje evroatlantskim integracijama, gdje će se nužno otvoriti pitanje slobodnog kretanja kapitala, roba i usluga, a time i pitanje slobodnog kretanja radne snage.

Za rješenjima svih ovih pitanja potrebno je tragati u okviru evropskih institucija, jer će se jedino na taj način osigurati jednakopravan položaj radnika-migranata koji će se iz Bosne i Hercegovine uključivati u tržište radne snage Evropske Unije.

Stoga, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Služba za poslove sa strancima BiH apeluju na sve nadležne institucije, posebno one koje se neposrednije bave pitanjima radnika-migranata, da u svakoj prilici poštuju zakonska i ljudska prava svih radnika-migranata i članova njihovih porodica.