Saopćenja

Prenos znanja: Predstavnici MLJPI BiH održali sastanak sa bh. stručnjacima iz dijaspore

2.4.2024

Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, danas su, 2. aprila 2024. godine, održali sastanak sa stručnjacima iz Velike Britanije, Norveške i Turske, koji učestvuju u projektu Prenos znanja stručnjaka iz iseljeništva/dijaspore u javne ustanove i institucije u Bosni i Hercegovini.

Prepoznajući ogromne ljudske potencijale u iseljeništvu i izražen interes brojnih stručnjaka da kroz prenos znanja i iskustva doprinesu razvoju BiH, te iskazan interes institucija i ustanova u BiH da prime to znanje, MLJPI BiH je usvojilo Pravila za prenos znanja i iskustva stručnjaka iz iseljeništva u javne institucije i ustanove u Bosni i Hercegovini. Potom je u septembru 2023. godine objavljen javni poziv za prikupljanje prijava za realizaciju prenosa znanja u 2024.godini. 

-Na javni poziv smo primili 35 prijava institucija i ustanova u BiH i 40 prijava stručnjaka iz iseljeništva. Do kraja 2023. godine realizovali smo 3 prenosa znanja od kojih je koristi imalo 14 institucija/ustanova i preko 70 studenata i uposlenika tih institucija. U 2024. planirana je realizacija 10 prenosa znanja, od čega je jedan realizovan u februaru, dok se u martu i aprilu realizuju ova tri prenosa znanja koja promovišemo, kazali su predstavnici MLJPI BiH. 

Današnjem sastanku su prisustvovali Selma Hurem, doktorica veterinarskih nauka i vanredni prof. dr. u oblasti toksikologije hrane na Norveškom univerzitetu prirodnih nauka (NMBU), Haris Đapo, doktor nauka u oblasti fizike i istraživač u Turskoj laboratoriji za aksceleraciju i radijaciju (TARLA) i Tin Sulejmanpašić, doktor teorijske fizike i vanredni profesor na Matematičkim naukama Univerziteta u Durhamu, u Velikoj Britaniji. U ime MLJPI sastanku su prisustvovali Nina Mišković, sekretarka Ministarstva, Amina Kavazović, savjetnica ministra, te predstavnici Sektora za iseljeništvo u MLJPI BiH Dario Šegrt i Vladimir Kek.