Saopćenja

Potpisan Memorandum s ciljem promocije izbjegličkog prava i obrazovanja pravnika u toj oblasti

15.3.2024

U prostorijama Predstavništva UNHCR-a u Sarajevu, 14.3.2024. godine upriličeno je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstava za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,  Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravnog  fakulteta Univerzitetа u Istočnom Sarajevu Predstavništva UNHCR-a u Sarajevu , te Udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine”.

Potpisivanjem ovog Memoranduma, budući pravnici će se upoznati sa međunarodnim javnim pravom-izbjegličkim pravom što im omogućava potpuni uvid u postupak međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini putem Klinike za izbjegličko pravo.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Sevlid Hurtić je istako značaj Klinike za izbjegličko pravo koja  ima za cilj da se studentima omogući sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti izbjegličkog prava, uz mogućnost sticanja praktičnog iskustva kao i  jačanje i razvijanje saradnje između zaintresiranih strana.

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, ministar dr. Hurtić je istakao zagovaranja dobrih praksi u oblasti izbjegličkog prava i otvorene saradnje sa akademskom zajednicom pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini.
 
Svi potpisnici Memoranduma o razumjevanju su dali zajedničku izjavu za medije.