Saopćenja

Saopštenje povodom nasilja nad djetetom

12.1.2024

Povodom natpisa u sredstvima javnog informisanja u kojima je javnost obaviještena o nasilju nad maloljetnim djetetom Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine još jednom ukazuje da su, shodno Konvenciji o pravima djeteta, dokumentu kojem Ustav Bosne i Hercegovine daje prednost u primjeni, svi organi vlasti, institucije i javne ustanove u Bosni i Hercegovini, dužni u svom radu i postupanju s djecom voditi računa i štiti najbolji interes djeteta.

Ova obaveza podrazumijeva, između ostalog efikasnu i efektivnu zaštitu maloljetne djece od svake vrste nasilja i nedoličinog postupanja, a sve u cilju zaštite fizičkog i moralnog integriteta odnosno dostojanstva djeteta.