Saopćenja

Ministar Hurtić potpisao ugovore sa predstavnicima 39 neprofitnih organizacija u Bosni i Hercegovini

10.1.2024


Predstavnici 39 neprofitnih organizacija danas su u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisali ugovore za finansiranje projekata koji će biti realizirani na području cijele države.  
Sredstva su odobrena za podršku i pomoć neprofitnim organizacijama radi promocije i zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, udruženjima osoba sa invaliditetom, te podrške vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini.
Ugovore je sa čelnim ljudima ovih organizacija potpisao ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hetcegovine, dr. Sevlid Hurtić, koji je naglasio važnost transparentnog utroška sredstava. 
“Siguran sam da će ovi iznosi dobro doći za finansiranje vaših zamisli sa krajnjim ciljem, a to je dobrobit pojedincima koji su u potrebi i konačno cijeloj zajednici. Svojim projektima ste pokazali dobru volju da novac uložite u nešto što će biti od koristi svima. Svakome od vas ponaosob želim da ostvari svoj cilj i dokaže svrsishodnost svog projekta, na čemu ja kao ministar insistiram kada je u pitanju raspodjela novca”, kazao je ministar Hurtić. 

Inače, ukupan iznos od 1.573.861,49 KM  dodijeljen je na osnovu Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija za 2023. godinu za podršku neprofitnim organizacijama.

Osnov za dodjelu novca bio je da pojedinačno dodijeljeni iznos sredstava ne može biti manji od 5.000,00 KM niti veći od 100.000,00 KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pratit će utrošak sredstava i najkasnije do 31.12.2024. godine dostaviti objedinjen izvještaj o utrošku sredstava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.