Saopćenja

SAOPĆENJE ZA JAVNOST MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

21.9.2023


Povodom teksta pod naslovom „Sud BiH: Ministarstvo za ljudska prava nezakonito razriješilo tri bh. agentice u Strazburu, koji su prenijeli brojni bh. mediji, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Herceovine želi pojasniti proceduru imonovanja vršilaca dužnosti agenata Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Naime, nakon brojnih proceduralnih prepreka i političkih neslaganja koji datiraju još iz 2016. godine, te kada su se iscrpile sve zakonske mogućnosti za produžavanje mandata vršiocima dužnosti, Vijeće ministara BiH zauzelo je stav da se Odluka o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika/agenata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava treba izmijeniti i dopuniti. Izmjene su se odnosile na uslove te na broj agenata. Praktično, to je značilo da umjesto agenta i njegovog zamjenika, Bosna i Hercegovina ima tri agenta.

Dok je trajala procedura izrade i usvajanja Odluke, njene objave te kasnije izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda agenta, Vijeće ministara imenovalo je tri agenta koji i danas rade taj posao odnosno zastupaju državu Bosnu i Hercegovinu pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Različita su pravna tumačenja da li je ovakvo imenovanje bilo zakonito ili ne, ali se Vijeće ministara BiH vodilo interesima države i zaštite njenog integriteta te su stoga imenovali vršioce dužnosti na tri mjeseca, počev od 30.3.2021. godine. Nakon tog perioda Vijeće ministara BiH više nije produžavalo mandat agentima, niti je naložilo Ministarstvu da im prekine radni odnos.