Saopćenja

Ministar Sevlid Hurtić se sastao sa predstavnicom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Rownak Khan

26.7.2023

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, sastao se danas, 26. jula 2023. godine, sa predstavnicom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Rownak Khan.

Na sastanku je istaknuto da su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i UNICEF dugogodišnji partneri, kada je u pitanju zaštita djece i dječijih prava u našoj zemlji, te da Ministarsvo i ova UN-ova organizacija predsjedavaju Grupom za promociju i zaštitu prava djece u Bosni i Hercegovini. Naglašeno je da predstavnici UNICEF-a učestvuju i na sjednicama i u radu Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine.

Uz finansijsku podršku UNICEF-a, rečeno je na sastanku, izrađen Program praćenja provođenja preporuka Komiteta za prava djeteta u Bosni i Hercegovini za period 2020.-2024., a u procesu izrade Sedmog periodičnog izvještaja o provođenju Konvencije o pravima djeteta u našoj zemlji potrebna stručna i finansijska podrška od strane UNICEF-a.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o drugim pitanjima koja se odnose na prava djece u Bosni i Hercegovini, a ministar Hurtić je kazao da će do kraja septembra obaviti razgovore sa rukovodstvima telekom operatera u Bosni i Hercegovini, kako bi se što prije uspostavila telefonska linija za pomoć djeci i adolescentima. 

U kontekstu migrantske situacije u našoj zemlji, ministar Hurtić je naglasio da će se u narednom periodu dodatno zalagati da sva djeca migranti budu zbrinuta u Bosni i Hercegovini na adekvatan, dostojanstven i human način.