Saopćenja

Ministar Sevlid Hurtić razgovarao sa specijalnom savjetnicom generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida Alice Wairimu Nderitu

8.3.2023

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, jučer se, 7. marta 2023. godine, u New Yorku sastao sa specijalnom savjetnicom generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida Alice Wairimu Nderitu.

Ministar Hurtić se zahvalio specijalnoj savjetnici Nderitu za prisustvo i obraćanje na međunarodnoj konferenciji „Heroine Srebrenice“, koja je održana prošle godine u Potočarima, uoči obilježavanja 27. godišnjice genocida, te naglasio važnost njene uloge u širenju istine o genocidu počinjenom u julu 1995. godine u Srebrenici.

Tokom razgovora, ministar Hurtić je upoznao Nderitu o aktivnostima na donošenju okvirnog zakona o pravima žrtava torture, koji je obaveza prema žrtvama, ali i obaveza u ispunjavanju međunarodnih standarda i preporuka. Prezentirao je i aktivnosti vezane za provođenje odluka koje je donio Komitet UN protiv torture, a što predstavlja obavezu Bosne i Hercegovine. 

Podsjetio je da je Ministartsvo za ljudska prava i izbjeglice u partnerstvu sa UNDP-om, u proteklim godinama provelo projekat koji se odnosio na zaštitu, podršku i pravdu za žrtve seksualnog nasilja tokom rata, te da bi sličan projekat trebalo nastaviti u narednom periodu. Posebno je naglasio da, u skladu sa preporukama UN komiteta, naša zemlja mora staviti akcenat na sprečavanje femicida, te ovo krivično djelo dodatno regulisati u okviru zakonodavstva. 

Specijalna savjetnica Nderitu je kazala da potpuno razumije i prati situaciju u Bosni i Hercegovini. Istakla je da je upoznata sa projektom koji se odnosi na žrtve seksualnog nasilja, te je u komunikaciji sa UN-om u BiH. Smatra da se taj projekat treba nastaviti, odnosno podržavati kroz druge UN agencije. Kada je u pitanju zakon o torturi, istakla je da je ključno da se podrže zemlje koje su ratificirale Konvenciju, kako bi se ovo pitanje regulisalo domaćim zakonima. 

Ministar Hurtić učestvuje u radu 67. sjednice Komisije za status žena UN-a, a u okviru zasjedanja će prezentirati izjavu Bosne i Hercegovine, te na marginama održati niz sastanaka.