Saopćenja

Saopštenje povodom slučaja vršnjačkog nasilja

31.1.2023

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  najoštrije osuđuje čin vršnjačkog nasilja koje se proteklih dana dogodilo tokom skijaškog treninga, o čemu je putem medija upoznata šira društvena javnost. 

Povodom ovog slučaja, naglašavamo da je sve učestalije kršenje elementarnih prava djeteta, kao što su u ovom slučaju pravo djeteta na život, opstanak i zdrav razvoj, pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja, kao i prava djeteta na zaštitu, oporavak i rehabilitaciju. Ova prava zagarantovana su djeci Konvencijom o pravima djeteta, a i relevantnim domaćim zakonima. 

Vršnjačko nasilje je oblik nasilja koje se odvija između djece ili tinejdžera u školskoj sredini ili okruženju iste dobne skupine. To može uključivati verbalno nasilje, fizičko nasilje, cyberbullying i druge oblike zlostavljanja. Ovo nasilje može imati dugotrajne i ozbiljne posljedice za žrtve.

Prevencija vršnjačkog nasilja uključuje jačanje zajednice, podršku žrtvama i edukaciju  za sve uključene strane, uključujući roditelje, nastavnike i vršnjake.
Nijedno dijete ne bi smjelo biti žrtva vršnjačkog nasilja, stoga je važno da se koliko je god moguće smanji ovaj oblik nasilja i osigura sigurno okruženje za sve uključene.
 
Podsjećamo da je Bosna i Hercegovina država članica Konvencije o pravima djeteta, uključujući i tri prateća protokola a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je nadležno za praćenje provođenja Konvencije. U sklopu svog mandata a uz učešće akademskih radnika i profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora izrađeni su priručnici, kao što su Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini, a sa ciljem da se poboljša djelovanje profesionalaca koji rade sa djecom i za djecu i to kod direktnog provođenja najboljih standarda zaštite prava djece.

Pozivamo sve nadležne institucije da dosljedno primjenjuju zakonska rješenja za zaštitu djece od nasilja kao i da Ministarstvo kulture i sporta KS istraži gore navedeni slučaj i provede sve zakonske neophodne radnje u cilju rasvjetljavanja slučaja.

Također, pozivamo i sve medije i one koji budu izvještavali o ovom slučaju do njegovog razrješenja, da dosljedno poštuju pravila za etičko izvještavanje o djeci, poštujući pravo na zaštitu njihove privatnosti, dostojanstva i integriteta.