Saopćenja

Međunarodni dan obrazovanja

23.1.2023

Obrazovanje je ljudsko pravo, javno dobro i javna odgovornost. Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 24. januar Međunarodnim danom obrazovanja. Na taj način slavimo obrazovanje i razmišljamo o važnosti učenja. 

Pravo na obrazovanje sadržano je u članu 26. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Deklaracija poziva na besplatno i obavezno osnovno obrazovanje. Konvencija o pravima djeteta, usvojena 1989. godine, ide korak dalje i propisuje da će zemlje učiniti visoko obrazovanje dostupnim svima.

Kada je u septembru 2015. usvojila Agendu za održivi razvoj 2030, Međunarodna zajednica je prepoznala da je obrazovanje ključno za uspjeh svih 17 njenih ciljeva. Četvrti cilj održivog razvoja posebno ističe: „osigurati inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje i promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve“ do 2030. godine.
Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana obrazovanja je: 'Ulagati u ljude, dati prioritet obrazovanju'. 

Svakog 24. januara na obrazovanje gledamo iz šire perspektive, jer kvalitet i mogućnost obrazovanja nisu isti za djecu širom svijeta, a milioni su i dalje uskraćeni za ovo osnovno ljudsko pravo. Ono što većina nas uzima zdravo za gotovo, a to je pristup obrazovanju, mnogima je i dalje nedostižno, a obrazovanje je izlaz iz siromaštva i put ka budućnosti.

„Obrazovanje igra ključnu ulogu u izgradnji održivog i otpornog društva“, stoji u Rezoluciji UN-a, ali trebamo znati da obrazovanje nije ograničeno na institucije, svako od nas ima obavezu da promoviše kvalitetno obrazovanje. 

Prema statističkim podacima UNESCO-a, procjenjuje se da oko 244 miliona djece i adolescenata širom svijeta ne pohađa školu, 617 miliona djece i adolescenata ne zna čitati i računati. Situacija je još i gora za marginalizovane zajednice i nerazvijene zemlje. Njihovo pravo na obrazovanje se krši i to je neprihvatljivo.

U skladu s tim Rezolucija ističe važnost osiguravanja inkluzivnog i pravednog kvalitetnog obrazovanje na svim nivoima.

Međunarodni dan obrazovanja je poziv na djelovanje. Kreatori politika, civilno društvo i svaki pojedinac zajedno moraju preduzeti jasne korake u pravcu reforme obrazovanja i poboljšanog pristupa obrazovanju za svu djecu. U Bosni i Hercegovini posebno moramo raditi na podizanju svijesti o važnosti inkluzivnog obrazovanja za djecu sa poteškoćama u razvoju, romsku djecu, djecu povratnike i izbjeglice. 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH radi na tome da sva djeca, bez obzira na njihovo porijeklo ili sposobnosti, imaju priliku da dobiju kvalitetno obrazovanje. Ovo je neophodno za izgradnju inkluzivnijih i pravednijih društava, kao i za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Zamjenik ministra Dževad Mahmutović koristi ovu priliku da čestita Međunarodni dan obrazovanja i izražava posvećenost ovoj važnoj temi. Svako dijete ima pravo na obrazovanje i ostvarenje svog punog potencijala, jer dati prioritet obrazovanju znači upravo to: ULAGATI U LJUDE!