Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA:
Potpisivanje Sporazuma o saradnji za 80 infrastrukturnih projekata u BiH
Datum: 17. 01. 2023.
Vrijeme: 11:00
Mjesto: Parlamentarna skupština BiH - 4. sprat, plava sala

16.1.2023

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović potpisaće sutra (utorak 17. 01. 2023.) sporazume o saradnji sa implementatorima projekata koji su odabrani po Javnom pozivu za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici, iz sredstava za 2022. godinu.

Sporazume o saradnji će potpisati i predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković.

Ceremonija potpisivanja sporazuma će se održati u 11:00, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH - 4. sprat, plava sala.

Izjave za medije planirane su u 11:45.