Saopćenja

Potpisivanje Osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u BiH

Zamjenik ministra poslao Urgenciju u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

21.12.2022

Bosna i Hercegovina je ranije potpisala ugovore sa Svetom stolicom i Srpskom pravoslavnom crkvom u Bosni i Hercegovini i to: Temeljni ugovor između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine 19. aprila 2006. godine, a Osnovni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i Bosne i Hercegovine 3. decembra 2007. godine.

Imajući ovo na umu i odredbe člana 2. tačke 1. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini moglo bi se reći da je ovakav odnos Bosne i Hercegovine i njenih institucija diskriminatoran prema Islamskoj vjerskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i njenim vjernicima.

Kako bismo zajedno izvršili našu zakonsku obavezu i dokinuli diskriminaciju kojoj je očito izložena Islamska vjerska zajednica i njeni vjernici, a na početku Vašeg mandata, pozivamo Vas da što prije razmotrite Prijedlog Osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kako bi se isti mogao potpisati, a ova zajednica i njeni vjernici mogli uživati prava njime predviđena.

Urgenciju možete pogledati na ovom linku.