Saopćenja

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović sastao se 14. 12. 2022. godine sa delegacijom Kraljevine Nizozemske

14.12.2022

Posjeta ambasadorice za ljudska prava Kraljevine Nizozemske dr. Biahie Tahzib 

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović, koji od danas rukovodi ministarstvom, sastao se u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, sa delegacijom Kraljevine Nizozemske koju je predvodila ambasadorica za ljudska prava Kraljevine Nizozemske dr. Biahia Tahzib.

Tokom razgovora razmijenjena su iskustva dvije zemlje u oblasti ljudskih prava, s posebnim naglaskom na slobodu izražavanja i slobodu štampe, zastrašivanja novinara i medija, te nedostatku sistemskog odgovora nadležnih institucija, kao i saradnji sa organizacijama civilnog društva.

Zamjenik Mahmutović je naglasio da, s obzirom na političke prilike u Bosni i Hercegovini, nije zadovoljan stepenom realizacije obaveza države kada je u pitanju oblast ljudskih prava. 
Posebno nezadovoljstvo izraženo je u pogledu procesuiranja ratnih zločina i traženja nestalih, i nepotpisivanje sporazuma sa Islamskom vjerskom zajednicom, kako je to urađeno sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Svetom stolicom i diskriminacije povratnika, s posebnim naglaskom na prava djece povratnika na nemogućnost izučavanja nacionalne grupe predmeta.   

Složili su se da, u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, BiH mora biti aktivnija u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza. 

U delegaciji Kraljevine Nizozemske između ostalih su bili i ambasador Kraljevine Nizozemske Jan Waltmans, predstavnik Odjela za Evropu unutar ministarstva vanjskih poslova Nizozemske Jasper Vlaanderen i Mirnes Kurtanović, politički savjetnik.