Saopćenja

Ministar Lučić na regionalnoj konferenciji o Romima u Beogradu

8.12.2021

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miloš Lučić učestvovao je na regionalnoj konferenciji “Inkluzivne politike za Rome” u organizaciji Pododbora za pitanje Roma Narodne skupštine Republike Srbije koja je održana danas u Beogradu. Na konferenciji su razmijenjena mišljenja kao i pozitivna iskustva i prakse kada je u pitanju položaj  Roma u regionu. 
Ministar Lučić  upoznao je učesnike konferencije da su Romi  u Bosni i Hercegovini najbrojnija nacionalna manjina i žive na području skoro 70 lokalnih zajednica, te da je čvrsto  opredijeljen da radi na  poboljšanju  njihovog položaja.
Na osnovu Akcionih planova u posljednjih 10 godina iz budžeta Bosne i Hercegovine i drugih nivoa vlasti, uključujući i donatorska sredstva izdvojeno je blizu 51 milion KM. Tim sredstvima izgrađene su  452 stambene jedinice a  sanirano 586, 1.961 porodica su  korisnici infrastrukturnih projekata u 59 lokalnih zajednica u BiH, 962 osobe su bili korisnici sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje
Provedeni su edukativni i preventivni programi za podizanje svijesti pripadnika romskih zajednica o važnosti zdravstvene zaštite, edukacija roditelja o značaju imunizacije i imunizacija romske djece, te edukacija o reproduktivnom zdravlju i materinstvu.

Tokom  2020. godine Ministarstvo je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za  inkluziju Roma i Romkinja u BiH za period 2021. -2025. godinu koji se  direktno naslanja na ciljeve sadržane u Strateškom okviru  EU za ravnopravnost, inkluziju i uključivanje Roma, te Deklaracije o integraciji Roma koju su 5. jula 2019. u Poljskoj potpisali lideri zemalja Zapadnog Balkana. 
 Akcioni plan predviđa da je potrebno obezbijediti  približno 98.000.000 KM do 2030. godine kako bi se u značajnoj  mjeri popravio položaj Roma u BiH. 
Ministar Lučić je istakao da je  posvećen i koristi sve domaće i međunarodne instrumente za unapređenje ljudskih prava svih građana, uključujući i Rome kao jednu od najosjetljivih i najranjivijih kategorija. Zato je ova konferencija značajna jer učesnici  iz regiona zajedno rade kako bi došli  do najboljih predloga, preporuka i zaključaka  i na taj način  pomogli inkluziju romske populacije u sve sfere društva, što do sada, nažalost,  nije bio slučaj, poručio je ministar Lučić,