Saopćenja

Ministar Lučić – ambasador Ruske Federacije Kalabuhov

28.10.2021

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Miloš Lučić primio je  u zvaničnu posjetu ambasadora Ruske Federacije u BiH Igora Kalabhova. Ministar Lučić upoznao je ambasadora Kalabuhova sa realizacijom aktuelnih projekata koje sprovodi Ministarstvo za ljudska prava i ibjeglice BiH, a koji se tiču stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica u kontekstu implementacije Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ministar Lučić istakao je projekte RSP i CEB2 koji se odnose na stambeno zbrinjavanje izbjeglih  i raseljenih  lica i  zatvaranje kolektivnih  centara u BiH.  Ministar je istakao da se iz budžeta BiH godišnje izdvaja dva miliona konvertibilnih maraka za izbjeglice kroz infrastukturne projekte, a jedan dio tih sredstava namijenjen je i  vjerskim zajednicama i crkvama. Ova sredstva nedovoljna su za rješavanje ovog aktuelnog i bolnog problema sa kojim se BiH susreće, rekao je ministar Lučić i  izrazio nadu da će ta sredstva u budućnosti biti znatno veća jer još uvijek postoji veliki  broj izbjeglica koji nisu riješili svoje stambeno pitanje niti imaju adekvatne uslove za  normalan život u 21. vijeku. Ministar  Lučić  informisao je ambasadora Kalabuhova da je u planu projekat mapiranja lokalnih zajednica kako be se utvrdio tačan broj osoba koje imaju status izbjeglih i  raseljenih lica. Prema podacima kojima Ministarstvo trentuno raspolaže u Bosni i Hercegovini još uvijek ima oko 95 hiljada osoba koji imaju status izbjeglih i raseljenih lica, a planirani projekat mapiranja, u saradnji sa lokalnim zajednica, pružiće uvid u tačne i precizne podatke.