Upute za korištenje RSS Feed-a

RSS (Really Simple Syndication) je poseban format, koji omogućava brzo, anonimno i jednostavno praćenje sadržaja Web stranica.
RSS Feed-ovi se dodaju u poseban program, koji je instaliran na Vašem računaru (zove se "RSS Reader" ili "RSS Aggregator").
Ovaj program automatski, više put na dan, provjerava unesenu listu RSS Feed-ova, organizira rezultate i dostavlja ih Vama.

Programi za čitanje RSS Feed-ova se dijele na tri vrste:
  • Internet preglednici (browser-i) - Internet Explorer, Mozilla, Firefox...
  • Internet RSS servisi - Bloglines, Google Reader...
  • programi koje instalirate na svoj računar - GreatNews, RssReader, Feedreader, SharpReader... 
Kako se prijaviti na RSS Feed-ove portala?

Prijava na RSS Feed-ove je vrlo jednostavna: pronađite ikonicu  na vrhu ili na dnu stranice, kliknite na nju i otvoriće Vam se stranica na kojoj se možete pretplatiti na željeni RSS.

17.6.2015.

JAVNI POZIV za dodjelu GRANT sredstava nevladinim organizacijama (NVO) koji osiguravaju direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima državljanima Bosne i Hercegovine 


16.6.2015.

JAVNI POZIV za dodjelu granta podrške općinama, NVO i udruženjima 
za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2012-2015 pod nazivom 
„Korištenje potencijala bosanskohercegovačkog iseljeništva 
za razvoj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“