27.4.2016.

Obavijest o pozivu za nominaciju kandidata, za članstvo u Komitetu za prava djeteta UN i imenovanje predstavnika BiH u Ad hoc Komitet o pravima djeteta Vijeća Evrope 

22.3.2016.

OBAVIJEST o objavi javnog poziva za nagradu „VACLAV HAVEL“ 17.12.2015. 

Poziv na Javne konsultacije za Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH