Arhiva galerija

Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u BiH

Ne treba nam aplauz, treba nam
konkretno rijesenje
Dokumentarni film: Ne treba nam aplauz, treba nam konkretno rijesenje

Obavijest o pozivu za nominovanje kandidata za UN Komitet za ljudska pravaPOZIV ZA JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE ZA 2018. GODINU

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKON O PRAVIMA ŽRTAVA TORTURE U BOSNI I HERCEGOVINIPristup informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Anketa