Arhiva galerija

Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u BiH

Ne treba nam aplauz, treba nam
konkretno rijesenje
Dokumentarni film: Ne treba nam aplauz, treba nam konkretno rijesenje

29.9.2017.

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

22.9.2017.

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama uključenim u zaštitu žrtava trgovine ljudima

JAVNI POZIV za podršku udruženjima nacionalnih manjina

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba  sa invaliditetom 

10.8.2017

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za angažman vanjskih saradnika

08.8.2017

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici

08.8.2017

JAVNI POZIV  za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba

14.4.2017

JAVNI POZIV za izradu metodologije za izvještavanje i izradu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji za potrebe državne institucije

31.1.2017.

Odluka o dodjeli grant-sredstava iz "Granta za pomoć nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima rasljenih osoba, povratnika i izbjeglica"

30.1.2017.

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u projektu „Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije – Faza V“

29.12.2016.

Odluka o dodjeli grant sredstava općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

8.12.2016.

Odluka o dodjeli grant sredstava za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu¨. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Pristup informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Anketa