ODLUKA o procesu rada i internim procedurama za zaštitu života i zdravlja zaposlenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije

IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.
(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)ODLUKA o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

20.11.2020.

Javni poziv za dodjelu Grantova za aktivnosti prema iseljeništvu

Javni poziv za dodjelu Granta podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom

OBAVJEŠTENjE o objavi Javnih poziva za dodjelu grant sredstava koja ce se finansirati iz Budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za obrazovanje Roma za 2020.godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama ukljucenim u zaštitu žrtava trgovine ljudima za 2020.godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini za 2020.godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant podrške udruženjima nacionalnih manjina za 2020.godinu

PRILOZI JAVNOG POZIVA

9.11.2020.


6.10.2020.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici iz sredstava za 2019. i 2020. godinu, sa aplikacionim obrascima (bosanski, hrvatski, srpski)

Prijava/prijavni obrazac za dodjelu pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici (bosanski, hrvatski, srpski)

Prijava/prijavni obrazac za dodjelu pomoći u svrhu elektrifikacije lokacija/objekata povratka u BiH (bosanskihrvatskisrpski)Portal dijaspore

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH6-OPĆINA DONJI VAKUF)

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH6) - Komponenta 1.  Obnova i  izgradnja 235 porodičnih kuća  

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH5)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-GRAD TUZLA)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-OPĆINA KAKANJ)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH6-OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO)Obavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Javne konsultacije

Anketa