ODLUKA o procesu rada i internim procedurama za zaštitu života i zdravlja zaposlenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije

IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.

(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)

ODLUKA o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu17.5.2021.

JAVNI POZIV Za prikupljanje prijava za angažman vanjskog saradnika/ce

10.5.2021. 

OBAVIJEST Za prikupljanje nominacija za pet članova Komiteta protiv torture

23.4.2021.

JAVNI POZIV Za prikupljanje prijava za angažman konsultant/ica za podršku u izradi metodologije za istraživanje razlike u platama između muškaraca i žena u BiH
 

11.3.2021.

JAVNI POZIV Za prikupljanje prijava za angažman asistent/ica na projektu "Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH"

JAVNI POZIV Za prikupljanje prijava za angažman službenik/ica na projektu "Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH"

Izvještaj o radu konkursne komisije za angažman vanjskih saradnika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

3.3.2021.

Izbori za Komitet za prisilne eksperte (CED), 14.06.2021. godine, Njujork

Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava UN je upoznala nadležne institucije u BiH da će se sastanak 6. sastanak država strana Konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka održati 14.06.2021 godine u Njujorku. Tokom ovog sastanka planirano je da se održe izbori za pet članova Komiteta za prisilne nestanke. Generalni sekretar UN poziva sve države članice da podnesu nominacije za članstvo u Komitetu u skladu sa članom 26. paragraf Konvencije.

Sve relevantne informacije o ovome mogu se dobiti na
linku.Portal dijaspore

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH6-OPĆINA DONJI VAKUF)

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH6) - Komponenta 1.  Obnova i  izgradnja 235 porodičnih kuća  

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH5)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-GRAD TUZLA)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-OPĆINA KAKANJ)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH6-OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO)Obavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Javne konsultacije

Anketa