Saopćenja

Ministar Lučić – potpisivanje Ugovora za izvođenje građevinskih radova i za usluge vršenja stručno –tehničkog nadzora

19.4.2021

U okviru projekata  RSP i CEB2 , Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miloš Lučić zajedno sa Federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Edinom Ramićem i Direktorom Fonda za povratak BiH Bojanom Ninkovićem potpisao je trinaest ugovora, i to sedam Ugovora za izvođenje građevinskih  radova  čija je  vrijednosti 6.453.082,42 KM, kao i šest Ugovora za usluge vršenja stručno – tehničkog nadzora  na izgradnji stambenih objekata ukupne vrijednosti 52.205,00 KM.

  

Svi objekti koje se grade u  okviru ova dva projekta,  dakle CEB2 i RSP, su izgrađeni po standardima EU i rađeni su po prinicipu neprofitnog stanovanja, što znači da zgrade ostaju u  trajnom vlasništvu lokalnih  zajednica.

Realizacijom Regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini biće izgrađeno oko 3.200 stambenih jedinica za izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Do sada je završeno blizu 1.800 stambenih jedinica, od kojih 1.260 individualnih stambenih objekata i 532 stambene jedinice u višestambenim objektima.

Za realizaciju CEB2 osigurana su kreditna sredstva Razvojne Banke Savjeta Europe za zatvaranje 121 kolektivnog centra na području Bosne i Hercegovine. Za tu namjenu biće izgrađeno 2.600 stambenih jedinica u 82 višestambena objekta u 45 opština i  gradova u BiH. Nakon završetka projekta CEB2 biće zatvoreni svi kolektivni centri u Republici Srpskoj i više od 76 % kolektivnih centara na području Federacije Bosne i Hercegovine.