Saopćenja

Ministar Selvid Hurtić učestvovao na konferenciji "Incijativa Ljudska prava 75"

5.12.2023


U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obilježava 10. decembra, danas je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, održana Konferencija “Inicijativa Ljudska prava 75”. U fokusu je bio razgovor o unaprijeđenju zaštite ljudskih prava, participaciji i inkluziji u Bosni i Hercegovini. 
“Dan ljudskih prava obilježavamo u vremenu koje ne odražava ono što je bila osnovna intencija usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima”, kazao je ministar Hurtić u svom govoru, dodavši kako su zaštita i čuvanje dostojanstva svakog čovjeka centralna tačka ideje ljudskih prava. “Nisam siguran da danas možemo govoriti o tome da smo odgovorili ovoj nadasve humanoj misiji čovječanstva. Zaštita ljudskih prava na velikom je testu i iskušenju svugdje u svijetu”. 


Ministar Hurtić je podsjetio da je Bosna i Hercegovina pristupila velikom broju međunarodnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava. Ustav Bosne i Hercegovine sadrži 16 međunarodnih dokumenata, regionalnog i univerzalnog karaktera, koje sadrže odredbe o zaštiti ljudskih prava. Neki od tih dokumenata imaju status koji ima nadzakonski karakter i imaju prioritet u provođenju. 


Smatra i da se Bosna i Hercegovina suočava sa izazovima najosnovnije vrste kada je riječ o ljudskim pravima, od zaštite i sigurnosti povratnika, korištenja jezika i pisma, slobode govora i izražavanja, slobode okupljanja, prava na obrazovanje, zabrane diskriminacije, prava na život, pa sve do pitanja zaštite okoliša. 

“Kao ministar želim kazati da će sva pitanja koja sam nabrojao biti u fokusu pažnje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. U skladu sa preporukama UN Vijeća za ljudska prava, Ministarstvo će nastojati, zajedno sa institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, realizovati preporuke kako bi se stanje ljudskih prava dovelo na nivo kako to zahtijevaju međunarodni standardi. Pred Bosnom i Hercegovinom je četvrti ciklus izvještavanja o stanju ljudskih prava i vjerujem da ćemo ovom zadatku odgovoriti na dostatan način. Mislim da ćemo moći ukazati na određene pozitivne pomake koji su učinjeni, kao što je usvajanje izmjena i dopuna Zakona o ombudsmenu, ali svakako i na izazove sa kojim se suočavamo”, zaključio je ministar Hurtić.