KABINET MINISTRA

77/8177    
033/202-600 fax 033/206-140
kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

a) JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU

Davor Palinić
033/221-372
davor.palinic@mhrr.gov.ba


KABINET ZAMJENIKA MINISTRA

Dževad Mahmutović, zamjenik ministra
033/703-917
dzevad.mahmutovic@mhrr.gov.ba
kabinet.zamjenika@mhrr.gov.ba

Ševket Hafizović, šef Kabineta  
3919, 033/703-919
sevket.hafizovic@mhrr.gov.ba, 

Admir Mulaosmanović, savjetnik
3919, 033/703-919
admir.mulaosmanovic@mhrr.gov.ba


KABINET SEKRETARA

Nina Mišković, sekretarka Ministarstva
3923, 033/703-923, 
Fax: 033/206-274
nina.miskovic@mhrr.gov.ba

Esad Alić, tehnički sekretar
3991, 033/ 703 991
esad.alic@mhrr.gov.ba


KABINET SEKRETARA SA POSEBNIM ZADATKOM

Edina Imamović
3921, 033/703-921
edina.imamovic@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA OPŠTE, PRAVNE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

Dalida Međedović, pomoćnica ministra
3933, 033/703-933   
dalida.medjedovic@mhrr.gov.ba

Nebojša Lajić, šef Odsjeka za opšte i pravne poslove  
3937, 033/703-937
nebojsa.lajić@mhrr.gov.ba

Jasmina Alibegović Hrustanović, stručna savjetnica
3936, 033/703-936
jasmina.alibegovic-hrustanovic@mhrr.gov.ba

Roksanda Mičić, stručna savjetnica
3989, 033/703-989  
roksanda.micic@mhrr.gov.ba

Vinka Krajišnik, samostalna referentica
3939, 033/703-939  
vinka.krajisnik@mhrr.gov.ba

Aida Rožajac, viša referentica
3938, 033/703-938
aida.rožajac@mhrr.gov.ba

Nelisa Ahmedhodžić, viša referentica za arhivu
3940, 033/703-940
nelisa.ahmedhodzic@mhrr.gov.ba

Jasmin Smajlović, vozač/kurir
3940, 033/703-940 
jasmin.smajlovic@mhrr.gov.ba

Edin Kadrović, vozač/kurir
3940, 033/703-940 
edin.kadrovic@mhrr.gov.ba

Salih Karčić, šef Odsjeka za finansijsko–materijalne poslove
3928, 033/703-928 
salih.karcic@mhrr.gov.ba

Branka Štaka, stručna savjetnica
3929, 033/703-929 
branka.staka@mhrr.gov.ba

Dario Šegrt, stručni savjetnik
3973, 033/703-973
dario.segrt@mhrr.gov.ba

Dragana Došlo, viša stručna saradnica
3985, 033/703-985 
dragana.doslo@mhrr.gov.ba

Valerija Stanić, referentica
3925, 033/703-925
valerija.stanic@mhrr.gov.ba

Danka Cvijetić, referentica
3926, 033/703-926 
danka.cvijetic@mhrr.gov.ba

Irma Ćeško, referentica
3990, 033/703-990 
irma.cesko@mhrr.gov.ba

Elma Duran, referentica
3924. 033/703-924 
elma.duran@mhrr.gov.ba

Odsjek za informatičko-tehničku podršku

Jefto Džino
3931, 033/703-931 
jefto.dzino@mhrr.gov.ba

Dragi Popović, referent
3932, 033/703-932 
dragi.popovic@mhrr.gov.ba

Damir Karahasanović, referent
3930, 033/703-930
damir.karahasanovic@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE

Željka Marković Sekulić, pomoćnica ministra
3911, 033/703-911
zeljka.markovic@mhrr.gov.ba

Nermina Džepar-Ganibegović, šefica Odsjeka
3907, 033/703-907
nermina.dzepar-ganibegovic@mhrr.gov.ba

Medžid Lipjankić, šef Odsjeka
3906, 033/703-906
medzid.lipjankic@mhrr.gov.ba

Dragana Kovač, šefica Odsjeka
3913, 033/703-913
dragana.kovac@mhrr.gov.ba

Goran Garić, šef Odsjeka
3912, 033/703-912
goran.garic@mhrr.gov.ba

Abela Pobric-Poturovic, stručna savjetnica
3914, 033/703-914
abela.pobric-poturovic@mhrr.gov.ba

Elmira Terko, stručna savjetnica
3915, 033/703-915
elmira.terko@mhrr.gov.ba

Adnan Mehanija, stručni saradnik
3908. 033/703-908
adnan.mehanija@mhrr.gov.ba

Dijana Delalić, stručna saradnica
3910, 033/703-910
dijana.delalic@mhrr.gov.ba

Zorana Leko, viša stručna saradnica
3916, 033/703-916
zorana.leko@mhrr.gov.ba

Maksimir Maksimović, stručni saradnik
3916, 033/703-916
maksimir.maksimovic@mhrr.gov.ba

Muhidin Hadžibegić, stručni savjetnik
3901, 033/703-901
muhidin.hadzibegic@mhrr.gov.ba

Adnan Čakalović, viši stručni saradnik
3902, 033/703-902
adnan.cakalovic@mhrr.gov.ba

Sandra Simović, referentica
3903, 033/703-903
sandra.simovic@mhrr.gov.ba

Dragana Bojović, stručna savjetnica
3916, 033/703-916
dragana.bojovic@mhrr.gov.ba

Borka Stanojević, referentica
3909, 033/703-909
borka.stanojevic@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA LJUDSKA PRAVA

Saliha Đuderija, pomoćnica ministra
3962, 033/703-962
saliha.djuderija@mhrr.gov.ba

Ivanka Taraba, stručna savjetnica
3957, 033/703-957
ivanka.taraba@mhrr.gov.ba

Tijana Borovčanin, viša stručna saradnica
3954, 033/703-954
tijana.borovcanin@mhrr.gov.ba

Zora Koprivica, viša stručna saradnica
3904, 033/703-904
zora.koprivica@mhrr.gov.ba

Ljilja Jurak, viša stručna saradnica
3967, 033/703-967
ljilja.santic@mhrr.gov.ba

Almina Jerković, samostalna referentica
3955, 033/703-955
almina.jerkovic@mhrr.gov.ba

Amela Hasić, šefica Odsjeka
3963. 033/703-963
amela.hasic@mhrr.gov.ba

Vanja Vujadin, stručna savjetnica
3966, 033/703-966
vanja.vujadin@mhrr.gov.ba

Dino Borovina, stručni savjetnik
3964, 033/703-964
dino.borovina@mhrr.gov.ba

Ajla Nanić, stručna savjetnica
3965, 033/703-965
ajla.nanic@mhrr.gov.ba

Želimir Lalić, šef Odsjeka
3968, 033/703-968
zelimir.lalic@mhrr.gov.ba

Irena Penc Puzić, stručna savjetnica
3958, 033/703-958
irena.penc@mhrr.gov.ba

Aleksandra Jarić, stručna savjetnica
3960, 033/703-960
aleksandra.jaric@mhrr.gov.ba

Adnan Jasika, viši stručni saradnik
3961, 033/703-961
adnan.jasika@mhrr.gov.ba

Danijela Ćosović, tehnička sekretarka
3959, 033/703-959
danijela.cosovic@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA OBNOVU, MONITORING I REGIONALNE CENTRE

Ljiljana Bogdanović, pomoćnica ministra
3945, 033/703-945
ljiljana.bogdanovic@mhrr.gov.ba

Altijana Hatibović, šefica Odsjeka
3946, 033/703-946
altijana.hatibovic@mhrr.gov.ba

Milka Matović, šefica Odsjeka
3950, 033/703-950
milka.matovic@mhrr.gov.ba

Ferid Smajević, stručni savjetnik
3984, 033/703-984
ferid.smajevic@mhrr.gov.ba

Senad Karišik, stručni savjetnik
3948, 033/703-948
senad.karisik@mhrr.gov.ba

Vedrana Krajišnik, viša stručna saradnica
3949, 033/703-949
vedrana.krajisnik@mhrr.gov.ba

Stjepan Lepan, viši stručni saradnik
3981, 033/703-981
stjepan.lepan@mhrr.gov.ba

Anisa Gojak, viša referentica
3941, 033/703-941
anisa.gojak@mhrr.gov.ba

SEKTOR ZA ISELJENIŠTVO

Kemo Sarač, pomoćnik ministra
3974, 033/703-974, 
kemo.sarac@mhrr.gov.ba; 

Selma Čvorak, tehnička sekretarka
3975, 033/703-975, 033/703-998 fax
selma.cvorak@mhrr.gov.ba

Borislav Šešelj, stručni savjetnik
3978, 033/703-978
borislav.seselj@mhrr.gov.ba

Isma Stanić, šefica Odsjeka
3970, 033/703-970
isma.stanic@mhrr.gov.ba

Ana Judi Galić, šefica Odsjeka
3952, 033/703-952
ana.judi@mhrr.gov.ba

Zlata Smajić, viša stručna saradnica
3969, 033/703-969
zlata.smajic@mhrr.gov.ba

Mitar Kovačević, viši stručni saradnik
3971, 033/703-971
mitar.kovacevic@mhrr.gov.ba

Marijana Knežević, samostalna referentica
3905, 033/703905
marijana.knezevic@mhrr.gov.ba


AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

033/209-761 tel/fax

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica
033/209-761
samra.filipovic@mhrr.gov.ba

Kristina Krstović, administrativna referentica
033/209-761
kristina.mijatovic@mhrr.gov.ba

Kika Babić  Svetlin, stručna savjetnica
033/209-761
kika.babic@mhrr.gov.ba

Joško Mandić, stručni savjetnik
033/209-761
josko.mandic@mhrr.gov.ba

Branislava Crnčević Čulić, stručna savjetnica
033/209-761
branislava.crncevic@mhrr.gov.ba

Saša Leskovac, stručni savjetnik
033/209-761
sasa.leskovac@mhrr.gov.ba


URED ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

033/730-490 tel/fax
Džemala Bijedića 39/II

Monika Mijić, v.d. zastupnice
033/730-490
monika.mijic@mhrr.gov.ba

Harisa Bačvić, v.d. zastupnice
033/730-490
harisa.bacvic@mhrr.gov.ba

Jelena Cvijetić, v.d. zastupnice
033/730-490
jelena.cvijetic@mhrr.gov.ba

Belma Skalonjić, pomoćnica zastupnice
033/730-490
belma.skalonjic@mhrr.gov.ba

Sandra Malešić, pomoćnica zastupnice
033/730-490
sandra.malesic@mhrr.gov.ba

Mirjana Jovičić, stručna savjetnica-prevoditeljica
033/730-490
mirjana.jovicic@mhrr.gov.ba

Brankica Marjanović, upisničarka
033/730-490
brankica.marjanovic@mhrr.gov.ba

Aida Grant, tehnička sekretarka
033/730-490
aida.grant@mhrr.gov.ba

Smail Čengić, vozač-kurir
033/730-490


REGIONALNI CENTAR SARAJEVO

Fax: 714-205 
Vilsonovo šetalište 10

Zehra Mustoo, stručna saradnica
033/714-207
zehra.mustoo@mhrr.gov.ba

Dražen Ćeha, viši stručni saradnik
033/714-207
drazen.ceha@mhrr.gov.ba

Adnan Hodžić, stručni saradnik
033/714-206
adnan.hodzic@mhrr.gov.ba


REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA

Fax: 051/223-582
Vidovdanska bb, (PC Krajina)

Dušan Kezunović, viši stručni saradnik
051/218-089
dusan.kezunovic@mhrr.gov.ba

Ljiljana Šešum, samostalni referent
051/223-580
ljiljana.sesum@mhrr.gov.ba

Emir Cerić, monitor
051/223-580
emir.ceric@mhrr.gov.ba


REGIONALNI CENTAR MOSTAR

Fax: 036/555-841
Kralja Zvonimira br. 13

Amina Turalić, viša stručna saradnica
036/555-840
amina.turalic@mhrr.gov.ba

Slavo Vujadinović, monitor
036/555-840
slavo.vujadinovic@mhrr.gov.ba


REGIONALNI CENTAR TUZLA

Fax: 035/253-603
Kralja Tvrtka br. 2

Enver Agić, viši stručni saradnik
035/249-351
enver.agic@mhrr.gov.ba

Duško Stevanović, stručni saradnik
035/249-350
dusko.stevanovic@mhrr.gov.ba

Danijela Mrkić, viša referentica
035/253-603
danijela.banovic@mhrr.gov.ba

Bego Uvalić, stručni saradnik
035/253-603
bego.uvalic@mhrr.gov.ba

Mešan Lupić, stručni saradnik
035/253-603
mesan.lupic@mhrr.gov.ba

Mate Pranjić, monitor
035/249-350
mate.pranjic@mhrr.gov.ba